mapa serwisu | strona główna | pełna wersja |

Komenda Stołeczna Policji


wersja mobilna

Staż


Staż dla osób bezrobotnych

Komenda Stołeczna Policji organizuje staże dla bezrobotnych w przypadku zawarcia umowy o zorganizowanie stażu z Prezydentem m.st. Warszawa za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
Staż w Komendzie Stołecznej Policji odbywa się zgodnie z art.53 ust.1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zam.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160).

W przypadku zawarcia umowy o zorganizowanie stażu, skierowanie na staż osobom bezrobotnym wydaje Urząd Pracy.

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Czwartek, 26 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 25.11.2015 o godzinie 16:43
©1998-2015 Komenda Stołeczna Policji.