Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji - Komenda Stołeczna Policji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Zespół do spraw Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji realizuje m.in. zadania:

  • udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji;
  • sprawowanie opieki psychologicznej nad komórkami i jednostkami KSP;
  • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej;
  • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji wraz z psychologiem opiekunem

tel. 22 60 324 43, pokój nr 13

podinsp. Agnieszka Ruczewska - koordynator Zespołu
sierż. Małgorzata Sokołowska
mgr Dorota Sokólska


tel. 22 60 324 60, pokój nr 02

sierż. Anna Gryczewska
mgr Magdalena Jagodzińska
mgr Lidia Godlewska


tel. 22 60 324 29, pokój nr 03

mł. asp. Zbigniew Sobieski
mgr Krzysztof Grunwald