Podwyżki dla policjantów - Informator - Komenda Stołeczna Policji

Informator

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyżki dla policjantów

W 2009 roku Policja otrzymała 438 573 tys. zł na wzrost uposażeń funkcjonariuszy, co pozwoli – po dokonaniu przeszeregowań niektórych stanowisk służbowych oraz likwidacji kategoryzacji w oddziałach prewencji Policji – na podwyżki w wysokości około 282 zł (brutto) w przeliczeniu na każdego policjanta, z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r.

Kwota podwyżki dla konkretnego funkcjonariusza będzie zależeć m.in. od stażu służby, grupy zaszeregowania, a także od opinii przełożonego, na podstawie której podejmowane będą decyzje o przyznaniu uznaniowego dodatku służbowego.

Na kwotę podwyżki składają się następujące elementy:

Obligatoryjne:

1. Podwyższenie mnożników kwoty bazowej o 0,17 (z 2,48 do 2,65): około 187 zł (brutto).

2. Waloryzacja uposażenia zasadniczego oraz dodatków (np. wysługi) ustalonych w relacji do kwoty bazowej (wzrost kwoty bazowej o 2% - z 1493,42 do 1523,29 zł) : około 49 zł (brutto).

Uznaniowy:

3. Podwyżki dodatków służbowych i funkcyjnych: 46 zł (brutto).

Zgodnie z informacjami zebranymi z jednostek Policji, w większości z nich wypłacono już wyrównanie uposażeń za styczeń i luty w związku z waloryzacją uposażenia zasadniczego oraz dodatków ustalonych w relacji do kwoty bazowej (pkt 2). Pozostałe jednostki wypłacą wyrównania po wprowadzeniu odpowiedniej aktualizacji programu płacowego, tj. do końca marca 2009 r. Do tego czasu ma zostać również zrealizowana podwyżka związana ze wzrostem indywidualnych mnożników kwoty bazowej (pkt 1).

Termin wypłaty podwyżek (pkt 3) będzie zależał od zakończenia procedury związanej z podwyższeniem dodatków służbowych.

Powyższe kwoty (wymienione w pkt 1, 2 i 3) stanowią przeliczenie sum w poszczególnych działach na wszystkich funkcjonariuszy Policji. Natomiast wielkość podwyżki dla konkretnego policjanta będzie zależeć m.in. od stażu służby, grupy zaszeregowania, a także od opinii przełożonego, na podstawie której podejmowane będą decyzje o przyznaniu uznaniowego dodatku służbowego.

źródło: Informacyjny Serwis Policyjny - http://isp.poliicja.pl