Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałamy oszustwom "na wnuczka i policjanta", edukujemy seniorów

Data publikacji 08.10.2014

Wczoraj o 11.00 Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Walecznych, w którym spotykają się mieszkańcy Saskiej Kępy i okolic, odwiedziła funkcjonariuszka południowopraskiej komendy wspólnie z kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego delegatury Praga Południe. Spotkanie zorganizowano dla seniorów w trosce o ich bezpieczeństwo. Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali kilku dobrych rad, które pomogą ustrzec się przed oszustwem na tzw. "wnuczka, funkcjonariusza Policji, CBŚ". Uczestnicy prelekcji wykazywali bardzo duże zainteresowanie poruszanymi problemami, aktywnie włączyli się w dyskusję, mieli sporo pytań, na zakończenie otrzymali ulotki profilaktyczne.

Wczoraj o 11.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walecznych odbyło się spotkanie mieszkańców z policjantką oraz kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego delegatury Praga Południe.

Prelekcja poświęcona była problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw na "wnuczka”, czy też „funkcjonariusza Policji, CBŚ". Policjantka i kierownik południowopraskiej delegatury Biura Bezpieczeństwa szczegółowo omówili sposób działania sprawców, wskazali zagrożenia, uczulili, na co seniorzy winni zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą oszustów oraz wskazali, co robić w przypadku, gdyby ktoś taki próbował ich oszukać.

Licznie przybyli mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się do rozmowy, wykazywali spore zainteresowanie i zaangażowanie, dzielili się własnymi doświadczeniami, zadawali pytania, na które prelegenci starali się szczegółowo i wyczerpująco odpowiadać.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki prewencyjne oraz zostali zaproszeni na kolejne podobne spotkanie, które odbędzie się w najbliższym czasie w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2. Tam również poruszane będą te same problemy i zagadnienia.

ea/jw