Kara grzywny za płoszenie i niepokojenie jerzyków - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara grzywny za płoszenie i niepokojenie jerzyków

Data publikacji 30.07.2009

Karą grzywny za spowodowanie zagrożenia dla objętych ścisłą ochroną jerzyków zostali ukarani inspektor i kierownik prac termomodernizacyjnych prowadzonych na budynkach przy ul. Śreniawitów. Jak wynika z materiałów postępowania wyjaśniającego pracownicy fitmy remontowej niepokoili ptaki.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków powiadomiło policjantów z Białołęki, że prowadzone przy ulicy Śreniawitów prace termomodernizacyjne budynku zagrażają życiu objętym ścisłą ochroną dzikich ptaków. Prowadzone w zespole do spraw wykroczeń postępowanie wyjaśniające pokazało, że inspektor oraz kierownik budowy naruszyli art. 127 pkt2 lit. e ustawy o ochronie przyrody,w ten sposób, że pełniąc nadzór nad ociepleniem budynku od połowy kwietnia do końca czerwca tego roku płoszyli i niepokoili mieszkające tam, a będące pod ścisłą ochroną jerzyki. Sąd grodzki wymierzył im za to karę grzywny w wysokości 600 złotych.

ea/mb