Pierwsi absolwenci kursów e-learningowych - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsi absolwenci kursów e-learningowych

Data publikacji 18.06.2015

Uroczyste zakończenie kursów w zakresie przestępczości transgranicznej, w którym uczestniczyli policjanci i pracownicy Policji odbyło się dziś w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Zajęcia prowadzone w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbywały się w ramach projektu ze środków finansowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W spotkaniu wzięła udział dr Iwona Przychocka, prof. UTH - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, która wyraziła słowa uznania dla słuchaczy za aktywność i dobre wyniki w nauce. Następnie, wspólnie z komendantem stołecznym, wszystkim wyróżniającym się absolwentom wręczyli zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Inspektor Michał Domaradzki Komendant Stołeczny Policji pogratulował wszystkim słuchaczom, a także wyraził nadzieję, że zdobyta wiedza znajdzie zastosowanie w codziennej pracy.

W ramach projektu „Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”, uruchomione zostały dwa kierunki dwusemestralnych studiów podyplomowych, które dla 240 słuchaczy zakończą się w przyszłym semestrze:

  1. pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości  migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie,
  2. kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie działań wspierających ofiary tej przestępczości.

W zakończonych dziś kursach specjalistycznych wzięło udział 120 słuchaczy na kierunkach:

  1. Studium problematyki przestępczości migracyjnej,
  2. Asystent ds. przestępczości zorganizowanej oraz komunikacji międzykulturowej,
  3. Edukacja w zakresie przestępczości migracyjnej.

Do udziału w zajęciach łącznie skierowano 360 osób. Nauka odbywa się z wykorzystaniem metody e-learning oraz podczas zjazdów.

Przestępczość transgraniczna jest jednym z istotnych problemów dla krajów Unii Europejskich, a w szczególności dla Polski. Niesie ze sobą nie tylko zagrożenie terroryzmem, ale także inne negatywne zjawiska. Nauka wyniesiona przez policjantów i pracowników Policji będzie miała istotne znaczenie w realizacji zadań przypisanych Komendzie Stołecznej Policji.

Realizowany projekt w zakresie przestępczości transgranicznej to już kolejne przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do policjantów i pracowników garnizonu stołecznego w ostatnich latach. Na przełomie 2008/2009 zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych studiach i kursie z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto asp. Piotr Świstak