Ogólnopolskie ćwiczenie „Obronność 15” - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie ćwiczenie „Obronność 15”

Data publikacji 14.09.2015

13 września 2015 w jednostkach Policji przeprowadzono ćwiczenie „Obronność 15”. Zaangażowano w nie komendy wojewódzkie Policji (Komendę Stołeczną Policji), szkoły policyjne, a także rezerwy osobowe z zasobów właściwych terytorialnie wojskowych komend uzupełnień – osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To największe takie ćwiczenie w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. W przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia uczestniczył Główny Sztab Policji KGP przy współpracy Biura Finansów KGP i Biura Logistyki Policji KGP.

Ćwiczenie, którego założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji, przeprowadzono w komendach wojewódzkich Policji (Komendzie Stołecznej Policji), Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Pile. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez obsadę Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji.

W ćwiczeniu uczestniczyli rezerwiści, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do konkretnych jednostek Policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Główne cele ćwiczenia, prowadzonego w czasie rzeczywistym, to sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych, oraz wydawania wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, a w końcu wzmacnianie współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej. 

W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ćwiczenie przeprowadzono w celu realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w sprawie określenia terminu tych ćwiczeń. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

Pierwsze ćwiczenie w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „Wzmocnienie 14”,  odbyło się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy, które uatrakcyjniły pobyt rezerwistów w murach słupskiej szkoły. Co ważne, w ćwiczeniu tym udział wzięli także przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych, zdobywając cenne doświadczenie, co zaprocentowało podczas przygotowania i prowadzenia ćwiczenia „Obronność 15”.

Źródło KGP