Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Finał studiów e-learningowych dla policjantów i pracowników Policji

W poniedziałek, 25 stycznia grupa funkcjonariuszy i pracowników Policji zakończyła studia podyplomowe w zakresie przestępczości transgranicznej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Projekt realizowany był ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W uroczystym zakończeniu w Auli im. Profesora J. Jury wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski oraz Rektor Uczelni prof. Iwona Przychocka.

W ramach projektu „Zwiększenie zdolności Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”, 240 studentów kształciło się na kierunkach: ”Kryminologia i wiktymologia” oraz ”Pedagogika kryminologiczna”. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem metody e-learning oraz podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów w siedzibie uczelni przy ul. Jagiellońskiej. Uczestnicy, którzy zaliczyli wymagane programem testy, otrzymali dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych.

Projekt objął również uruchomienie kursów specjalistycznych: Studium problematyki przedsiębiorczości migracyjnej, Edukacja w zakresie zapobiegania przestępczości migracyjnej – kurs pedagogiczny oraz Asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej. Wzięło w nich udział 120 osób. Słuchacz kursów zakończyli edukację w czerwcu ubiegłego roku.

Zakończone właśnie studia zwiększają poziom kompetencji funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz podnoszą efektywność ich pracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, migracji grup przestępczych oraz udzielaniu pomocy ofiarom tych przestępstw.

To już kolejne przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do policjantów i pracowników garnizonu stołecznego w ostatnich latach. Na przełomie 2008/2009 zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych i kursie z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.

  • Uroczystość zakończenia studiów e-learningowych dla policjantów i pracowników Policji
  • Uroczystość zakończenia studiów e-learningowych dla policjantów i pracowników Policji
  • Uroczystość zakończenia studiów e-learningowych dla policjantów i pracowników Policji