Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

14-latek trafił do schroniska za rozboje, groźby i wymuszenia

Data publikacji 02.11.2016

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie zwrócili się policjanci z zespołu do spraw nieletnich wołomińskiej komendy wobec 14-latka. Chłopak podejrzany jest o to, że od lutego 2016r. wielokrotnie używając przemocy oraz grożąc nożem, żądał od swoich rówieśników wydania pieniędzy, papierosów i inny przedmiotów w tym nawet pieczywa. Decyzją sadu rodzinnego w Wołominie został umieszczony na okres 3 miesięcy w schronisku dla nieletnich.

Funkcjonariusze zespołu do spraw nieletnich wołomińskiej komendy zostali powiadomieni przez prawnego opiekuna 14-letniego chłopaka o przestępstwach dokonanych na jej synu przez jego rówieśnika. Jak ustalili policjanci od lutego 2016r. 14-latek na terenie Wołomina w różnych miejscach i o różnej porze dnia wielokrotnie stosował wobec pokrzywdzonego nastolatka przemoc fizyczną. Na tym jednak się nie kończyło. Chłopak żądała od swojego zastraszanego kolegi pieniędzy, początkowo drobnych sum, z czasem nawet 20 - 30 złotych.

14-latek, po kolejnej groźbie i usiłowaniu doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez rówieśnika, powiadomił o wszystkim rodziców. Ci niezwłocznie fakt ten zgłosili policjantom. Funkcjonariusze szczegółowo przystąpili do zbadania sprawy przesłuchując poszkodowanego chłopca. Jak się okazało w trakcie prowadzonych czynności, poszkodowany 14-latek nie był jedyną ofiarą agresywnego rówieśnika. Dwóch innych chłopców niemal w tym samym czasie narażonych było na groźby, zastraszanie w tym przy użyciu noża i okradanych przez agresywnego 14-latka. W jednym z przypadków w wyniku działania rozbójniczego chłopak zabrał swojemu rówieśnikowi zakupione wcześniej pieczywo.

Upewniwszy się, że 14-latek dopuścił się co najmniej 8 czynów polegających na stosowaniu przemocy fizycznej i usiłowaniu wymuszeń mienia, w tym przy użyciu noża oraz jednego przypadku kradzieży przedmiotów na wykroczenie oraz dwóch przypadków naruszenia nietykalności cielesnej swoich rówieśników, policjanci ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej komendy zatrzymali go i przesłuchali w charakterze nieletniego sprawcy czynów karalnych, po czym całość materiałów skierowali z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie. Sędzia podjął decyzję o umieszczeniu 14-latka w schronisku dla nieletnich na okres najbliższych 3 miesięcy.

ts/aw