Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Patrole policjantów ruchu drogowego z Żandarmerią Wojskową

Data publikacji 30.11.2016

Ponownie na terenie powiatu legionowskiego pojawiły się patrole mieszane policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej. Współpraca ma na celu zwiększenie liczby patroli na drogach powiatu, a przez to poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i osób przyjezdnych. Zadania wspólnych patroli to przede wszystkim reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, będące przyczynami zdarzeń drogowych oraz eliminowanie nietrzeźwych kierujących.

Policja, realizując zadania wymienione w Ustawie o Policji, w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jako jedna z instytucji stojących na straży prawa od lat współpracuje m.in. z Żandarmerią Wojskową.

Również w powiecie legionowskim na drogach pojawiły się wspólne służby patrolowe oraz kontrole ruchu drogowego. Ścisła współpraca obu formacji przynosi konkretne efekty. Takie patrole zatrzymują na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń. Funkcjonariusze Policji i żołnierze Żandarmerii kontrolują też kierujących i zatrzymują tych, którzy prowadzą swoje auta pod wpływem alkoholu oraz w inny rażący sposób naruszają przepisy ruchu drogowego. Szczegółowej kontroli drogowej poddawane są też pojazdy wojskowe.

Podczas wspólnych służb wykorzystywany jest sprzęt tj. pojazdy służbowe, urządzenia do pomiaru prędkości oraz badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zarówno Policji, jak i Żandarmerii Wojskowej.

ek/ij

  • Patrole policjantów ruchu drogowego z Żandarmerią Wojskową
  • Patrole policjantów ruchu drogowego z Żandarmerią Wojskową
  • Patrole policjantów ruchu drogowego z Żandarmerią Wojskową