Dbamy o seniorów i ich bezpieczeństwo - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o seniorów i ich bezpieczeństwo

Data publikacji 20.12.2016

Policjanci w sposób szczególny starają się dbać o bezpieczeństwo osób starszych. Dwa dni temu odbyło się kolejne spotkanie z seniorami. Tym razem funkcjonariusze wspólnie z komendantem komisariatu w Wawrze podkom. Robertem Matusikiem odwiedzili Klub Seniora w Wawrze.

Spotkanie poświęcone było zagrożeniom z jakimi starsze osoby mogą spotkać się w codziennym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to bardzo ważne zagadnienie, któremu warto poświęcić więcej czasu. Policjanci szczegółowo omówili zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i kierowców samochodów, zwrócili uwagę na największe zagrożenia i wskazali jak ich unikać.

jw/ij

  • Dbamy o seniorów i ich bezpieczeństwo
  • Dbamy o seniorów i ich bezpieczeństwo
  • Dbamy o seniorów i ich bezpieczeństwo