Nagrody dla najlepszych policjantów w Warszawie - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla najlepszych policjantów w Warszawie

Data publikacji 22.12.2016

W Urzędzie m.st. Warszawy wręczono dzisiaj wyróżnienia najlepszym policjantom Komendy Stołecznej Policji w uznaniu za dobrą służbę, zaangażowanie i sprawną realizację służbowych zadań na rzecz mieszkańców stolicy. Łącznie nagrodzono 56 funkcjonariuszy.

Władze samorządowe doceniły działania prewencyjne oraz wywiadowczo-patrolowe prowadzone przez stołecznych policjantów. Uznanie znalazły również wzorowo pełnione obowiązki przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Warto dodać, że stołeczni policjanci zabezpieczali w tym roku ponad trzy tysiące imprez masowych o wysokim stopniu ryzyka oraz zgromadzeń publicznych.

– Po raz szósty w tym roku Warszawa nagradza najlepszych policjantów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w służbie. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać w tym szczególnym przedświątecznym okresie – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Pragnę serdecznie podziękować za codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku w Warszawie. Jesteście Państwo reprezentantami wielkiej rzeszy policjantów, którzy codziennie, dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, wysokiej kulturze osobistej dbają o porządek i przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Słowa podziękowania przekazał Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski. – Cieszę się, że mogę tu być z moimi policjantami, w imieniu których pragnę wyrazić wdzięczność za przyznane wyróżnienia. Najważniejszym celem naszej służby jest udzielanie pomocy mieszkańcom Warszawy w różnych sytuacjach i dbanie o ich bezpieczeństwo. Z okazji zbliżających się świąt składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia – powiedział komendant.

W uroczystości wzięła również udział Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Ewa Gawor.

Samorząd warszawski dla 56 najlepszych policjantów stołecznego garnizonu przyznał ponad 80 tys. zł. Łącznie w 2016 roku ratusz przeznaczył z budżetu 800 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się w służbie 508 policjantów.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Konrad Bucholc

  • Nagrody dla najlepszych policjantów #1
  • Nagrody dla najlepszych policjantów #2
  • Nagrody dla najlepszych policjantów #3
  • Nagrody dla najlepszych policjantów #4
  • Nagrody dla najlepszych policjantów #5
  • Nagrody dla najlepszych policjantów #6