Rozpoczęcie sezonu rowerowego - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie sezonu rowerowego

Od 1 marca 2017 r. policjanci Komendy Stołecznej Policji przy współpracy ze Strażą Miejską prowadzą działania kontrolno – profilaktyczne pod nazwą „Bezpieczny rowerzysta”. W trakcie trwania akcji funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego powodujących zagrożenia i utrudnienia ruchu rowerowego oraz stan techniczny jednośladów, którymi poruszają się rowerzyści.

W ciągu ostatnich trzech lat (2014 - 2016) na terenie całego garnizonu stołecznego miało miejsce 657 wypadków z udziałem rowerzystów (co stanowiło 12 % ogólnej liczby wypadków). W tych zdarzeniach śmierć poniosły 42 osoby (8% ogólnej liczby), a 659 osób odniosło obrażenia ciała (10 % ogólnej liczby).

Rowerzyści byli sprawcami 232 wypadków, w których śmierć poniosło 26 osób, a obrażeń ciała doznało 223 osoby. W 18 przypadkach kierujący jednośladami byli pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami należą:

  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • nieprawidłowe skręcanie,
  • wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Działania nie ograniczają się jedynie do karania. Rowerzyści są również informowani o przepisach ruchu drogowego i zagrożeń wynikających z niestosowania się do nich. Policjanci uświadamiają im, jak ważną rolę w ich bezpieczeństwie odgrywają elementy odblaskowe i kaski ochronne.

Rozpoczęcie sezonu rowerowego powinno zacząć się od przygotowania jednośladu do jazdy. Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego nim, jak i innych użytkowników dróg. To również dobry moment na sprawdzenie, czy jest sprawne i "na miejscu" obowiązkowe wyposażenie czyli:

  • co najmniej jeden sprawny hamulec,
  • dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - może być migające,
  • z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej - może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej - o kształcie innym niż trójkąt.

Rowerzyści muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów "Kodeksu drogowego". Dziecko, które nie ukończyło 10 lat może poruszać się po drodze jedynie pod opieką osoby dorosłej i jest wówczas traktowane jak osoba piesza. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu "pierwszego prawa jazdy" czyli karty rowerowej.