Nowy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki

Data publikacji 03.04.2017

Nadkomisarz Piotr Byra decyzją Komendanta Głównego Policji objął obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki. Zastąpił na tym stanowisku młodszego inspektora Huberta Kowalczewskiego. Uroczyste wprowadzenie odbyło się dzisiaj w południe w Białej Sali Pałacu Mostowskich.

Dotychczasowy I zastępca komendanta ds. logistyki mł. insp. Hubert Kowalczewski z dniem 2 kwietnia 2017 roku decyzją Komendanta Głównego Policji został odwołany z dotychczasowej funkcji. Równocześnie z  dniem 3 kwietnia 2017 r. na wniosek Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Piotrowi Byra, który do tej pory zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Biura Logistyki KGP.

Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej oraz  pracowników Policji stołecznego garnizonu.

Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Rafał Kubicki podziękował dotychczasowemu zastępcy ds. logistyki za służbę na rzecz jednostki: – Dziękuję za poświęcony czas i wiedzę, za przeprowadzenie projektów, inwestycji oraz licznych przedsięwzięć, w które obfitowały ostatnie miesiące. Bez sprawnie funkcjonującego pionu logistyki nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań ani w pionie kryminalnym, ani w pionie prewencji. Nowo powołanemu zastępcy życzę mądrych i trafnych decyzji, które przełożą się na kolejne dobre inwestycje. Jestem przekonany, że wiedza i kwalifikacje zawodowe  oraz dotychczasowy przebieg służby dają gwarancję dobrego wykonywania zadań na powierzonym Panu stanowisku.

Mł. insp. Hubertowi Kowalczewskiemu za współpracę podziękowała także Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, insp. dr Małgorzata Borowik. Zwracając się do nowo powołanego komendanta powiedziała: - Wierzę, że obejmując nowe obowiązki będzie Pan dobrze wspominał służbę w naszej jednostce, a zdobyte doświadczenie przyniesie kolejne sukcesy zawodowe.

Mł. insp. Hubert Kowalczewski w swoim wystąpieniu zwrócił się do naczelników oraz komendantów warszawskiego garnizonu: - Dziękuję Wam za pomoc i merytoryczne dyskusje, które mieliśmy okazję prowadzić przez ponad 2 lata naszej współpracy, kiedy to miałem przyjemność kierować pionem logistyki. Mojemu następcy życzę sukcesów w tej niełatwej dziedzinie.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki nadkom. Piotr Byra dziękując za słowa uznania, wyraził nadzieję na dalszą, dobrą współpracę ze wszystkimi szefami komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Na zakończenie do obu komendantów zwrócił się kapelan stołecznych policjantów, ks. Józef Jachimczak. Podziękował on ustępującemu komendantowi za dotychczasową współpracę i powitał nowo powołanego zastępcę ds. logistyki.

……………………………………………….

Nadkomisarz Piotr Byra swoją służbę rozpoczął 22 lata temu w Komendzie Stołecznej Policji. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności: pedagogika specjalna. Nadkomisarz Piotr Byra służbę w Policji początkowo pełnił w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. W 1997 roku trafił do Wydziału Wywiadowczego Komendy Stołecznej Policji, gdzie przez niemal 9 lat poszerzał swoją wiedzę i gromadził zawodowe doświadczenie.

Następnie piastował kierownicze  stanowisko w komórce wywiadowczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W 2008 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Raszynie. Pełnił wzorowo tę funkcję przez prawie 5 lat. W 2012 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Mieszkaniowego - Biura Logistyki Policji - Komendy Głównej Policji, a dwa lata później Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w strukturze KGP.

Za swoje zasługi w służbie nadkomisarz Piotr Byra otrzymał: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji oraz Srebrną Odznakę - Zasłużony Policjant.

aw

 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #1
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #2
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #3
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #4
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #5
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #6
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #7
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #8
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #9
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #11
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #12
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #13
 • Uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki #14