Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy z uczniami o uzależnieniach i zagrożeniach w sieci

Data publikacji 08.06.2017

Zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych oraz niewłaściwego korzystania z internetu były tematami spotkań policyjnego profilaktyka z grodziskiej komendy z uczniami szkół podstawowych w Grodzisku Maz i Książenicach, przeprowadzonych w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” . Funkcjonariusz przedstawiał uczestnikom przykłady niebezpiecznych sytuacji oraz przypominał przepisy obowiązujące w tej grupie wiekowej. Informacje i policyjne rady dotyczyły również zbliżającego się okresu letniego i wakacyjnego.

Cyberzagrożenia, używanie substancji psychoaktywnych i odpowiedzialność prawna  nieletnich to zagadnienia, które policjanci często poruszają na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Podczas ostatnich zajęć z uczniami sześciu klas IV ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Maz. policyjny profilaktyk uczulał młodzież na działanie w sieci cyberprzestępców. Podawał przykłady sytuacji, w których informacje beztrosko umieszczane w sieci mogą być wykorzystane w złych celach. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważna w codziennym życiu jest przezorność i ograniczone zaufanie, zwłaszcza do osób obcych, których wiarygodności nie da się szybko sprawdzić.  Z kolei uczniowie ośmiu najstarszych klas z Książenic poznawali zagrożenia wynikające z używania różnych niebezpiecznych substancji. Podczas obydwu rodzajów zajęć funkcjonariusz wskazywał przepisy prawne, które zakazują popełniania czynów karalnych oraz odpowiedzialność młodych ludzi za łamanie prawa.

Policyjne rady dotyczyły zarówno codziennych sytuacji, jak również zbliżającego się okresu letniego i wakacyjnego. Mamy nadzieję, że podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi uchroni ich przed licznymi zagrożeniami i popełnianiem błędów, których konsekwencje są często bardzo poważne.

kz/ij

  • Rozmawialiśmy z uczniami o uzależnieniach i zagrożeniach w sieci
  • Rozmawialiśmy z uczniami o uzależnieniach i zagrożeniach w sieci