Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zabezpieczeniu przez Policję kontrmanifestacji i zgromadzeń 10 lipca br. w Warszawie

Data publikacji 26.07.2017

W związku z dużą liczbą pytań otrzymanych od dziennikarzy przedstawiamy informację dotyczącą kosztu zabezpieczeń realizowanych przez policję 10 lipca br. Podkreślamy jednocześnie na wstępie, że używanie przez przedstawicieli niektórych redakcji zwrotu „koszty zabezpieczenia miesięcznicy smoleńskiej” w odniesieniu do działań prowadzonych m.in. 10 lipca jest określeniem wprowadzającym w błąd opinię publiczną. Koszty działań policyjnych dotyczą, bowiem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich manifestacji i zgromadzeń odbywających się tego dnia, a ich wysokość generowana jest przede wszystkim przez konieczność zabezpieczenia, tzw. kontrmanifestacji oraz podjęciu działań zapobiegających deklarowanym przez niektóre osoby naruszeniom obowiązującego prawa.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w debacie publicznej często poruszana była kwestia ponoszonych przez policję kosztów oraz liczby funkcjonariuszy uczestniczących w zabezpieczeniu manifestacji i zgromadzeń odbywających się na terenie m.st. Warszawy, 10-tego dnia każdego miesiąca. Warto więc, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę pytań dotyczących działań policji 10 lipca br., jednoznacznie doprecyzować, jakie czynniki mają wpływ na wysokość ponoszonych przez policję kosztów oraz liczbę funkcjonariuszy zaangażowanych do realizacji zadań służbowych.

W 2015 roku do zabezpieczenia zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej angażowanych było przeważnie kilkudziesięciu policjantów (z wyjątkiem obchodów rocznicowych), a koszty wahały się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ta sytuacja uległa diametralnej zmianie w II połowie 2016 roku, gdy zaczęto organizować tzw. kontrdemonstracje. W związku z tym, że odbywały się one (i nadal odbywają) w pobliżu wymienionego na wstępie zgromadzenia, a ich uczestnicy w mediach zapowiadali działania niezgodne z prawem, policja zmuszona została do angażowania w zabezpieczenie porządku większych sił.

Jako przykład głoszonych publicznie deklaracji o dążeniu do naruszenia obowiązującego porządku prawnego przytoczyć można wystąpienie Pana Pawła Kasprzaka, przedstawiciela ruchu Obywatele RP. W artykule zamieszczonym na internetowej stronie stacji RMF (http://www.rmf24.pl/raporty/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-lider-obywateli-rp-bedziemy-naruszac-ustawe-o-zgromadzeniach,nId,2404828) możemy przeczytać:

Obywatele RP (…) będą świadomie stawać w miejscach, w których nie mają prawa przebywać w myśl obecnej ustawy o zgromadzeniach - zapowiedział lider Obywateli RP Paweł Kasprzak.”

Policja, jako formacja ustawowo powołana do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może zlekceważyć takich zapowiedzi. Musi z wyprzedzeniem podjąć działania mające na celu zapewnienie poszanowania prawa. Stąd właśnie konieczność zaangażowania w prowadzone działania większej liczby funkcjonariuszy. Wynika to również z tego, że organizatorzy kontrmanifestacji często deklarują udział w nich kilku tysięcy osób. Policja musi to uwzględnić w przygotowaniu zabezpieczenia.

Dlatego też należy jednoznacznie podkreślić, że posługiwanie się w odniesieniu do działań policji 10-tego każdego miesiąca, a także kosztów tych działań mianem „kosztów miesięcznicy smoleńskiej” jest określeniem wprowadzającym w błąd opinię publiczną. Określeniem fałszującym rzeczywiste powody angażowania większej liczby policjantów. Określeniem wypaczającym rzeczywistą genezę ponoszonych kosztów.

W zabezpieczenie kontrmanifestacji odbywających się 10 lipca br., a także zabezpieczenie zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej zaangażowanych zostało 2482 funkcjonariuszy policji. Łącznie przeprowadzenie tych działań wygenerowało koszty w wysokości blisko 760 tysięcy złotych. Na wniosek Biura Ochrony Rządu policja zapewniła wygrodzenie terenu przejścia zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej przy wykorzystaniu płotków policyjnych.                         

Należy przy tym wskazać na fakt, że policja ponosi koszty zabezpieczeń podczas działań prowadzonych przy wszystkich zgromadzeniach, imprezach masowych i sportowych odbywających się na terenie Warszawy. Przykładowo zabezpieczenie 2 maja br. meczu finałowego Pucharu Polski rozegranego na Stadionie Narodowym pomiędzy Arką Gdynia a Lechem Poznań wyniosło łącznie ponad 1,3 miliona złotych. W działania zaangażowanych było 4773 policjantów.

6 maja br. na terenie Warszawy odbyło się zgromadzenie organizowane przez Platformę Obywatelską pn. „Marsz Wolności”. W tym przypadku koszt zabezpieczenia wyniósł ponad 259 tys. złotych, porządek zapewniało ponad 1400 policjantów.

10 czerwca br. na w Warszawie rozegrano mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2018, pomiędzy reprezentacjami Polski i Rumunii. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta w związku z tą imprezą zagwarantowało 928 funkcjonariuszy. Koszt to ponad 239 tysięcy złotych.

Na zakończenie należy podkreślić, że podczas prowadzenia zabezpieczeń policjanci w każdym przypadku działają z poszanowaniem godności osób w stosunku, do których podejmują interwencje.

Faktem jest, że policja musi podejmować działania mające na celu przywrócenie ładu i porządku publicznego wobec osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg legalnego zgromadzenia, a poprzez stosowane metody usiłują doprowadzić do sytuacji kryzysowych, mogących bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu innych osób, jak też ich własnemu. Działania policji ograniczają się jednak zawsze do użycia niezbędnych środków gwarantujących skuteczność naszej reakcji z jednoczesnym poszanowaniem praw wszystkich osób.

Zdecydowana reakcja funkcjonariuszy pozwala na eliminację zachowań, które w jawny sposób naruszają obowiązujący wszystkich porządek prawny. Jednocześnie interwencje, ani żadne inne działania nie są podejmowane w stosunku do osób, które wyrażają swoje poglądy i gromadzą się w tym celu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Funkcjonariusze policji zawsze dokładają starań, aby takim przypadku osoby te mogły czuć się bezpiecznie.

Policja będzie stała na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego wypełniając swój ustawowy obowiązek, a w stosunku do osób naruszających porządek prawny, zakłócających legalnie odbywające się zgromadzenia a także tych, które swoim zachowaniem będą zagrażały bezpieczeństwu innych ludzi będą podejmowane działania mające na celu zapobieżenie takim sytuacjom. Działania takie będą prowadzone w oparciu o obowiązujące prawo i z pełnym jego poszanowaniem.

Komenda Stołeczna Policji, Warszawa 26 lipca 2017 r.