Konkurs dla dzielnicowych Komendy Stołecznej Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs dla dzielnicowych Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 07.08.2017

Mając na względzie stawiane przed dzielnicowymi wyzwania, Komendant Stołeczny Policji, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, ogłosił konkurs „Priorytety w służbie dzielnicowego i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa”. Za organizację konkursu odpowiedzialny jest Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Konkurs ma na celu: promowanie dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe, wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych, pełniących służbę na terenie garnizonu stołecznego, podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego, wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym i pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing (community policing - opiera się na założeniu, że skuteczne zwalczanie przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy Policji ze społecznością lokalną).
 
Służba dzielnicowych, określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego kreuje  wizerunek Policji, jako instytucji budzącej społeczne zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.
Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

  • etap I   – eliminacje na szczeblu komend rejonowych/powiatowych Policji do dnia 10 sierpnia 2017 r;
  • etap II – sporządzenie prezentacji multimedialnej do dnia 25 sierpnia 2017 r.;
  • etap III – finał konkursu w dniach 30 i 31 sierpnia 2017 r.

 

podkom. Piotr Bąk Wydział Prewencji KSP - koordynator przedsięwzięcia tel. (22) 603-60-07

 

 

Pliki do pobrania