Bagaż pod stałym nadzorem - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bagaż pod stałym nadzorem

Data publikacji 22.08.2017

W dobie różnego rodzaju zagrożeń, dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo każdy sygnał o potencjalnym niebezpieczeństwie jest impulsem do natychmiastowych, czasami szeroko zakrojonych działań. Niefrasobliwe pozostawienie bagażu może być przyczyną alarmu dla policji i innych formacji oraz niedogodności dla korzystającego z miejskiej infrastruktury społeczeństwa. Żaden sygnał nie może być i nie jest lekceważony.

Wydarzenia  związane z atakami terrorystycznymi w różnych krajach Europy podlegają bieżącej analizie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski. Policjanci w  zależności od rodzaju oraz okoliczności towarzyszących uzyskaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa,  podejmują natychmiastowe, zmierzające do opanowania kryzysowej sytuacji działania. W kwestii bezpieczeństwa nie może być  miejsca na pomyłkę lub pobłażliwe podejście do weryfikowania informacji o zagrożeniu. Często wiąże się to z ewakuacją ludności, całkowitą blokadą objętego sprawdzeniem obszaru i wykorzystaniem do działań policyjnych specjalistów. Przykładem jest wczorajsza akcja na Dworcu Centralnym, gdzie – jak się okazało -  niefrasobliwie pozostawiony bagaż był powodem szeroko zakrojonych policyjnych działań, skutkujących wyłączeniem z użytkowania ścisłego centrum miasta w godzinach popołudniowego szczytu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich, podróżni  muszą koncentrować  swoją uwagę na bagażu i nigdy nie pozostawiać go bez opieki. Jednocześnie w przypadku nabrania podejrzeń związanych z pozostawionym, cudzym bagażem lub wzbudzającym niepokój pakunkiem nie powinni sprawdzać ich zawartości na własną rękę, ale niezwłocznie przekazać  informacje pod nr 112 lub 997.

 

JF