Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONKURS „Priorytety w służbie dzielnicowego i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa”

W dniach 30 i 31 sierpnia 2017 roku dzielnicowi garnizonu stołecznego rywalizowali o zwycięstwo w konkursie pn. „Priorytety w służbie dzielnicowego i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa”.

W ciągu dwóch dni przed komisją konkursową składającą się z naczelników wydziałów prewencji komend rejonowych i powiatowych Policji, zaprezentowało się 23 dzielnicowych wytypowanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych garnizonu stołecznego. Dzielnicowi, w trakcie konkursu omawiali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym w roku bieżącym planu działania priorytetowego. Ponadto każdy dzielnicowy obowiązany był do udzielenia odpowiedzi na jedno losowo wybrane pytanie obejmujące zagadnienia z zakresu zadań dzielnicowego.

Konkurs miał  na celu:

 1. Promowanie dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe.
 2. Wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych garnizonu stołecznego.
 3. Podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego, wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym.
 4. Pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Laureatami I edycji konkursu zostali:

I miejsce         – sierż. szt. Natalia Flisiak-Górecka – KRP Warszawa I    (1094 pkt.)

II miejsce        – st. asp. Łukasz Chłopik                   – KPP Otwock           (1070 pkt.)

III miejsce      – sierż. szt. Andrzej Chodun                – KRP Warszawa I    (1047 pkt.)

Z uwagi na pozytywny odbiór przedsięwzięcia przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych garnizonu stołecznego, planuje się kontynuację konkursu w kolejnych latach.

 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs