"Koleją po wiedzę" już po raz piąty! - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Koleją po wiedzę" już po raz piąty!

Data publikacji 19.10.2017

Kolejna edycja projektu edukacyjnego dla klas gimnazjalnych i najstarszych klas szkół podstawowych pod nazwą „Koleją po wiedzę” została zainaugurowana dziś w Stacji Muzeum czyli dawnym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji kolejowej i na dworcach oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Działania profilaktyczne „Koleją po wiedzę” są integralną częścią programu profilaktycznego z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. Celem programu jest kształtowanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad w czasie podróżowania komunikacją publiczną.

W dzisiejszych zajęciach zorganizowanych na Stacji Muzeum uczestniczyły pierwsze dwie grupy młodzieży. Prezentacja zasad bezpieczeństwa odbywa się w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistości. Na czas zajęć do dyspozycji uczestników jest przekazany specjalny wagon, w którym można przećwiczyć wszystkie niezbędne elementy szkoleniowe: prawidłowego wsiadania i wysiadania oraz zachowania podczas podróży koleją. Młodzież poznaje również zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych, specyfikę pracy zespołu prowadzącego pociąg, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem na dworcach. Instruktażu wraz z informacją o konsekwencjach prawnymi za wybrane przestępstwa i wykroczenia udzielają policjanci Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.

Drugą część szkolenia prowadzą strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP, którzy przeprowadzają warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w szczególności czynności ratowniczych przy zatruciu tlenkiem węgla oraz omawiają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Marek Szałajski