Bezpieczny uczeń - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny uczeń

Data publikacji 23.10.2017

To nazwa kolejnych działań realizowanych przez stołeczną "drogówkę", kierowanych zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych. Tym razem policjanci skupiają się na zajęciach z dziećmi uczęszczającymi do placówek poza obszarem zabudowanym. Rok szkolny zaczął się już ponad miesiąc temu, jednak każdy moment jest dobry na przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa. Spotkania dotyczą przede wszystkim zasad poruszania się pieszych po drogach i obowiązku używania elementów odblaskowych.

Realizując "Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym w 2017 roku", w celu ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego poruszających się poza obszarem zabudowanym, policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne na terenie powiatów garnizonu stołecznego.

Celem tych działań jest zachęcenie dzieci ze szkół, które znajdują się w rejonach szczególnie zagrożonych wypadkami drogowymi, do poznawania i stosowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Jednym z najważniejszych elementów spotkań z dziećmi jest zwrócenie im uwagi na konieczność używania elementów odblaskowych. Policjanci tłumaczą, że odblaski należy nosić ze względu na swoje bezpieczeństwo. Poprawa widoczności tak pieszych, jak i rowerzystów, może realnie wpłynąć na zmienjszenie liczby wypadków drogowych, zwłaszcza tych, które niosą za sobą poważne skutki.

Przed rozpoczęciem działań, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zwrócił się do podmiotów zajmujących się poprawą stanu bezpieczeństwa drogowego o wsparcie przy planowanym przedsięwzięciu. Pozwoliło to na uzyskanie (m. in. od Urzędu Marszałkowskiego Województa Mazowieckiego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Tramwajów Warszawskich, Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) elementów odblaskowych, które przekazywane są najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. 

pp