Ślubowanie policjantów - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie policjantów

W obecności p.o. Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Andrzeja Krajewskiego, Zastępcy ds. logistyki podinsp. Piotra Byry, kadry kierowniczej KSP oraz rodzin nowo przyjętych policjantów ślubowało dziś 64 funkcjonariuszy, w tym 9 policjantek. Uroczystość odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji.

Po złożeniu meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Stołecznego Policji wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję...” - słowa roty młodzi funkcjonariusze wypowiedzieli za młodszym inspektorem Andrzejem Krajewskim. Następnie wszystkim ślubującym dziś policjantom wręczono legitymacje służbowe.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy komendant powiedział: - Gratuluję podjęcia świadomego wyboru o wstąpieniu w szeregi Policji. Z powodzeniem przeszliście selekcję, a teraz czeka Was dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia służby. Mając świadomość, że słowa roty zobowiązują, życzę Wam podejmowania odpowiedzialnych decyzji i profesjonalnego działania. Mam nadzieję, że zakochacie się w tym mieście, a służba w garnizonie stołecznym będzie dla Was dumą.

Błogosławieństwa wszystkim ślubującym udzielił Kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów