Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 21.11.2017

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, podczas której obowiązki I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji powierzono nadkom. Tomaszowi Szymańskiemu, który do tej pory zajmował stanowisko Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Stołecznej Policji, kapelan KSP ks. Józef Jachimczak oraz przedstawiciele policyjnych i cywilnych Związków Zawodowych.

Następnie odczytano rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Głównego Policji o powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych z dniem 20 listopada 2017 r.  na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji nadkomisarzowi Tomaszowi Szymańskiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji.

Nowo powołanemu komendantowi gratulacje złożył generał Paweł Dobrodziej.
– Nadkomisarz Tomasz Szymański od 23 lat jest związany ze stołecznym garnizonem. Jego doświadczenie podczas największych i najważniejszych w kraju zabezpieczeń zakończonych sukcesem, gwarantuje realizację zadań na stanowisku I Zastępcy. Jestem przekonany, że będziemy stanowić zgrany zespół doskonale działający na rzecz stołecznego garnizonu.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Tomasz Szymański podziękował za okazane mu zaufanie, zadeklarował również, że postara się go nie zawieść.

Nadkomisarz Tomasz Szymański urodził się 15 lutego 1974 r. we Włocławku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przestępczości transgranicznej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Wstąpił do Policji w 1994 r. i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I pracując w komórkach patrolowo-interwencyjnych. Od 2002 roku nieprzerwanie jest związany ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania KSP, obejmując w 2011 r. stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, a następnie w lutym 2017 r. roku awansując na stanowisko naczelnika tego wydziału.

Z racji specyfiki zadań realizowanych w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP nadkom. Tomasz Szymański wielokrotnie koordynował i odpowiadał za prawidłowy przebieg wielu imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeń w Warszawie m.in. EURO 2012, Szczytu NATO, Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Odznaczony Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest żonaty. Pasjonuje się sportem i muzyką.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto kom. Jarosław Florczak