Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki

Data publikacji 01.12.2017

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, podczas której na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki powołano Włodzimierza Pietronia, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi. W spotkaniu wziął udział pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Tomasz Szymański oraz kadra kierownicza Komendy Stołecznej Policji, Kapelan KSP, a także przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych.

Następnie odczytano akt powołania podpisany przez Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 1 grudnia 2017 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierza Pietronia, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Nowo powołanemu komendantowi gratulacje złożył generał Paweł Dobrodziej.
– Wojny wygrywa się logistyką, bo nawet najlepszy żołnierz bez dobrego zaplecza jest nieskuteczny. Dla dobrego funkcjonowania Policji niezbędne są trzy filary: kryminalny, prewencyjny i właśnie logistyczny. Komendant obejmujący dziś stanowisko podczas naszej blisko dwuletniej pracy dał się poznać jako skuteczny profesjonalista. Wzorowo wypełniał swoje zadania wielokrotnie zwiększając możliwości i wzbogacając zaplecze logistyczne lubelskiej Policji. Jestem przekonany, że z takim samym zaangażowaniem i oddaniem będzie pracował na rzecz stołecznego garnizonu. Włodzimierz Pietroń był policjantem, zajmował stanowiska kierownicze i dysponuje również wiedzą specjalistyczną. Jest osobą wymagającą, ale od siebie wymaga jeszcze więcej. Wyrażając swoje pełne zaufanie, mam nadzieję na naszą dobrą współpracę.

Gratulacje komendantowi Włodzimierzowi Pietroniowi złożył również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Obejmującemu stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierzowi Pietroniowi wręczono akt powołania oraz pamiątkowe pióro. Dziękując za okazane mu zaufanie, zwracając się do zebranych powiedział:
– Jest mi niezmiernie miło za uznanie wyrażone przez Pana generała i jestem zaszczycony, że będę z Państwem współpracować. Moje 27 lat służby i pracy były pełne zaangażowania, dyspozycyjności, lojalności i terminowości. Takich cech oczekuję w naszych relacjach. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy pracować na rzecz poprawy warunków funkcjonowania całego garnizonu, bo taka idea mi przyświeca. 

----

Włodzimierz Pietroń urodził się 15 sierpnia 1965 roku w Kraśniku. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Przed wstąpieniem do Policji ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. W 2006 roku ukończył studia na kierunku socjologii w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” oraz studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Zarządzanie w jednostkach Policji”.

Włodzimierz Pietroń przez całe swoje życie zawodowe związany był z garnizonem lubelskim Policji. Służbę rozpoczął w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Po kilku latach służby zajął stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Policji w Kraśniku, a następnie Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Kraśniku. W lipcu 1999 został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku. W latach 2000-2004 pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie obejmując m.in. funkcję Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia. W listopadzie 2004 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, a następnie pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W marcu 2009 roku ponownie  objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, które jako policjant pełnił do lutego 2012 roku, a następnie jako pracownik cywilny do lipca 2014 r., kiedy został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw logistyki.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za „Zasługi dla Policji”. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Marek Szałajski, Krzysztof Chwała