Policyjne działania na przejazdach kolejowych - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania na przejazdach kolejowych

Data publikacji 05.03.2018

Policjanci Komendy Stołecznej Policji prowadzą dzisiaj działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mają one na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe czy przechodzeniu przez torowiska oraz dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach. Policjanci podczas akcji skontrolowali 132 strzeżone i niestrzeżone przejazdy kolejowe. W 59 przypadkach ujawniono naruszenie przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych.

Pomimo, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem stołecznych policjantów oraz innych właściwych służb.

Zaplanowane działania mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc, ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”.

174 policjantów przy wsparciu pracowników Służby Ochrony Kolei podczas akcji skontrolowało 132 strzeżone i niestrzeżone przejazdy kolejowe. W 59 przypadkach ujawniono naruszenie przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w rejonach przejazdów kolejowych.

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

 

 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych
 • Policyjne działania na przejazdach kolejowych