Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze

Data publikacji 13.03.2018

W ubiegłym tygodniu w Rydze na Łotwie odbyła się Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane corocznie, a biorą w nim udział szefowie Policji z następujących stolic: Helsinek, Rygi, Tallina, Warszawy i Wilna. Gospodarzem tegorocznej konferencji był Komendant Policji w Rydze Pan Juris Šulte.

Komendę Stołeczną Policji w tym roku reprezentowali nadinsp. Paweł Dobrodziej – Komendant Stołeczny Policji oraz nadkom. Mikołaj Linda – Zastępca Naczelnika Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji.

Tegoroczne spotkanie obejmowało następujące tematy: "Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa imprez masowych na szeroką skalę" oraz "Oszustwa internetowe". Delegacja z Warszawy przedstawiła w języku angielskim prezentację poświęconą przestępstwom w Internecie. 

Konferencja była okazją do omówienia bieżących problemów we wskazanych obszarach tematycznych oraz wymiany doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. Tego typu spotkania dają możliwość zacieśnienia kontaktów pomiędzy uczestnikami z różnych krajów oraz pozwalają promować Komendę Stołeczną Policji na arenie międzynarodowej.

inf. gabinet KSP/mm

  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich
  • Delegacja polska na Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze
  • Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze