Policjanci KSP podsumowali I kwartał - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci KSP podsumowali I kwartał

Data publikacji 12.04.2018

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym: zabójstw, przestępstw rozbójniczych, kradzieży samochodów, kradzieży cudzej rzeczy oraz bójek i pobić odnotowali stołeczni policjanci w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku. Z udziałem Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyła się w siedzibie OPP w Warszawie odprawa kwartalna.

Spotkanie rozpoczęła uroczystość wręczenia podinsp. Tomaszowi Szymańskiemu rozkazu personalnego o powołaniu z dniem 12 kwietnia 2018 r. na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej  gratulując swojemu zastępcy powiedział: - jestem przekonany, że jest to bardzo dobry dzień dla garnizonu stołecznego. Nasza współpraca trwa już od kilku miesięcy. Teraz wiem, że oprócz doświadczenia podinsp. Szymański prezentuje także bardzo dużą wiedzę w obszarze prewencyjnym, umiejętność zarządzania i dowodzenia najważniejszymi policyjnymi operacjami. Zna doskonale potrzeby stołecznego garnizonu. Zawsze mogę na niego liczyć. Jest profesjonalistą w każdym calu.

Powołany na stanowisko I zastępcy Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Tomasz Szymański podziękował za zaufanie, jakim generał go obdarzył i obiecał, że będzie się starał tego zaufania nie zawieść. – Dziękuję także kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych naszego garnizonu za te pięć miesięcy wspólnej pracy w trakcie powierzenia obowiązków I zastępcy. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal układać się na tak wysokim poziomie jak dotychczas i stworzymy dobry zespół, który będzie służył na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – dodał.

Po uroczystości rozpoczęła się odprawa kadry kierowniczej, podczas której zastępcy komendanta odpowiedzialni za poszczególne piony służbowe omówili szczegółowo funkcjonowanie pionu prewencji, kryminalnego i logistyki.

Jako pierwszy głos zabrał podisnp. Tomasz Szymański. Wśród informacji omawianych podczas prezentacji nie zabrakło analizy zdarzeń wprowadzanych do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, efektów pracy dzielnicowych i komórek patrolowo-interwencyjnych oraz podsumowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przez pierwsze trzy miesiące tego roku policjanci ruchu drogowego odnotowali w garnizonie mniej ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Zanotowali też mniej kolizji. W I kwartale zarejestrowano 341 wypadków, w których zginęło 26 osób, rannych zostało 415 osób. Z kolei kolizji zanotowano 9.524, tj. spadek o ponad tysiąc w porównaniu do ubiegłego roku. Głównymi przyczynami wypadków drogowych z winy kierujących było: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Natomiast głównym przyczynami wypadków z winy pieszego było: wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, nieostrożne wejście na przejście przed jadącym pojazdem i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Analiza zdarzeń z trzech pierwszych miesięcy pokazuje też, że do wypadków i kolizji najczęściej dochodziło w godz. 14-18.00 w poniedziałki, czwartki i piątki, a najrzadziej w niedziele od 22.00 do północy.

Pierwszy kwartał tego roku to również praca policjantów przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń. Tych pierwszych było 97, natomiast protestów społecznych, w tym zgromadzeń publicznych - 490.

Efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garnizonie omówił z kolei p.o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. Jak wynika z policyjnych analiz, w I kwartale tego roku odnotowano w stołecznym garnizonie mniej przestępstw kryminalnych niż w tym samym okresie ubiegłego roku (12.469 przestępstw stwierdzonych w 2018 r., 12.563 – w 2017 r.). O 460 mniej przestępstw odnotowano również w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (6.492 – w 2018 r., 6.952 – w 2017 r.) Mniej odnotowano w Warszawie i w podległych KSP powiatach zabójstw (w 2017 r. – 16, w 2018 r. – 7) i przestępstw rozbójniczych. Jeszcze w tym samym okresie 2017 r. było ich 216, a w tym roku 146. O 200 mniej stwierdzono także kradzieży cudzej rzeczy, o 182 mniej było przypadków uszkodzeń mienia, o 28 mniej bójek i pobić, a o 67 mniej kradzieży samochodu i poprzez włamanie.

Więcej z kolei odnotowano przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Natomiast w przypadku przestępstw narkotykowych stwierdzono ich 1.348, tj. o 152 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Łącznie zabezpieczono ponad 110 kg narkotyków. Ponadto policjanci KSP zabezpieczyli u podejrzanych mienie na kwotę ponad 93 mln złotych.

Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej poświęcona była natomiast efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnienia dot. inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowanych, jak i tych planowanych w najbliższym czasie (np. budowa KP Pomiechówek i KP Radzymin), zagadnienia z obszaru teleinformatyki, gospodarki transportowej, zaopatrzenia, administracyjno-gospodarczego, medycyny pracy oraz bhp.

 

tekst podinsp. Anna Kędzierzawska
foto Marek Szałajski

 

 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu
 • Odprawa kadry kierowniczej stołecznego garnizonu