Szkolenie dla kierowników dzielnicowych - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla kierowników dzielnicowych

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego organizatorem jest Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP, policjanci Wydziału Prewencji KSP przeszkolili, tylko w pierwszym kwartale br., 122 funkcjonariuszy, którzy na co dzień nadzorują pracę dzielnicowych.

Szkolenie ma na celu poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dzielnicowych, w szczególności pobudzanie inicjatywy własnej, podnoszenie skuteczności działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa a także porządku publicznego w rejonie służbowym.

Opracowany program doskonalenia zawodowego regionalnego realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap przewiduje przeszkolenie bezpośrednich przełożonych dzielnicowych (152 funkcjonariuszy). W drugim etapie w systemie kaskadowym zostaną przeszkoleni wszyscy dzielnicowi z garnizonu (597 funkcjonariuszy) przez kadrę kierowniczą biorącą udział w I etapie szkolenia.

W ramach projektu funkcjonariusze uczestniczyli w warsztatach dotyczących zakresu zadań dzielnicowego i kierownika dzielnicowych w świetle regulacji zawartych w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych,  oraz realizacji zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinach Policyjnych pn „MOC-tak, PRZEMOC-nie!”

W znacznej mierze na wizerunek Policji w oczach społeczeństwa wpływa służba dzielnicowych, określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem. To do nich w szczególności należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego kreuje  wizerunek Policji, jako instytucji budzącej społeczne zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu. 

Zajęcia w ramach I etapu z przeprowadzili kom. Roman Kulik oraz podkom. Piotr Bąk z Wydziału Prewencji, Komendy Stołecznej Policji. Warsztaty odbywały się cyklicznie raz w tygodniu od stycznia 2016 roku do marca 2018 roku.

 

pb/eszs

  • kom. Roman Kulik
  • podkom. Piotr Bąk