Wyróżnienia dla policjantów stołecznej drogówki - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienia dla policjantów stołecznej drogówki

W Pałacu Ślubów 11 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji odebrało okolicznościowe dyplomy wraz z nagrodami. Funkcjonariusze otrzymali liczne gratulacje i podziękowania za codzienną służbę.

Wyróżnieni policjanci w toku codziennej służby oraz w ramach działań pod kryptonimem "TAXI", realizowanych cyklicznie we współpracy z Biurem Administracj i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy z zaangażowaniem realizują zadania wynikające z kontroli drogowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób pojazdami TAXI.

Funkcjonariusze w ramach podejmowanych interwencji w stosunku do kierujących pojazdami TAXI kontrolują nie tylko dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz stan techniczny pojazdów, ale przede wszystkim legalność wykonywania usług przewozowych, prawidłowość działania i legalność urządzeń do naliczania opłat za przejazd oraz wszystkie dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego osób.

Wkład, wiedza i zaangażowanie w codzienną służbę wyróżnionych policjantów pozwolił na wyeliminowanie ze stołecznych ulic wielu nieuczciwych przewoźników. Kierujący pojazdami TAXI wielokrotnie umyślnie bądź z niewiedzy wykonywali usługi bez wymaganych dokumentów w transporcie drogowym oraz bez zalegalizowanych urządzeń naliczających opłatę za kurs. Codzienna praca policjantów przyczyniła się także do znacznej poprawy stanu technicznego pojazdów, którymi świadczone są usługi w ramach przewozu osób.

Nagrody w imieniu Prezydent m. st. Warszawy złożył Sekretarz m. st. Warszawy, Marcin Wojdat. Do podziękowań przyłączył się Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

 

eszs

  • Spotkanie z policjantami WRD KSP
  • Spotkanie z policjantami WRD KSP
  • Spotkanie z policjantami WRD KSP
  • Spotkanie z policjantami WRD KSP
  • Spotkanie z policjantami WRD KSP
  • Spotkanie z policjantami WRD KSP