Stołeczne obchody Święta Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczne obchody Święta Policji

Data publikacji 15.07.2018

Podczas tegorocznych obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Dzisiaj o godzinie 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej odprawiona została Msza św. w intencji policjantów i pracowników Policji. We mszy koncelebrowanej przez Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Januarego Wątrobę i Kapelana KSP ks. Józefa Jachimczaka uczestniczyli: Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych, lokalnych, fundacji i stowarzyszeń współpracujących na co dzień z Policją, formacji mundurowych z Republik Litewskiej i Łotewskiej oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. W trakcie homilii ks. prał. kan. płk January Wątroba przywołując przykłady ewangelicznych przypowieści mówił o misji jaką stołeczni policjanci pełnią każdego dnia, dbając o bezpieczeństwo publiczne (…). - Na zawód policjanta trzeba patrzeć w świetle dzisiejszej ewangelii. Jest to bowiem nie tylko profesja, ale też właśnie misja, to jest powołanie (…). Mówiąc dzisiaj o służbie policjanta nie sposób zapomnieć o pracownikach cywilnych, bez których służba ta byłaby niemożliwa. Setki, a nawet tysiące osób w administracji, służbach technicznych codziennie podejmują żmudną, może niewidoczną, ale jakże ważną pracę, która pozwala wykonywać obowiązki funkcjonariuszom, bezpośrednio troszczącym się o nasze bezpieczeństwo. Wasza praca - pracownicy cywilni – w jednakowej mierze przyczynia się do wysokiego zaufania obywateli do Policji.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w Muzeum Katyńskim w Cytadeli Warszawskiej, gdzie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył Komendantowi Głównemu Policji meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego mł. asp. Marka Mieczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Policjant zginął w wypadku drogowym pełniąc służbę na motocyklu.

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. - Osiągnięcia stołecznej Policji są możliwe dzięki funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, z tego miejsca pragnę Wam serdecznie podziękować za ciężką pracę. Doceniam Waszą skuteczność w zwalczaniu przestępczości, w rozliczaniu tych, którzy łamią prawo. Jestem pod wrażeniem Waszej odwagi i charakteru, kiedy niejednokrotnie po służbie podejmujecie interwencje, ratując ludzkie życie. Praca policjanta jest bardzo trudna, musimy łączyć przeciwstawne cechy, musimy być twardzi, skuteczni, ale jednocześnie empatyczni, wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka. Tylko łącząc te cechy, można być dobrym policjantem.

Podczas uroczystości mł. insp. Krzysztof Smela z rąk Komendanta Głównego Policji otrzymał rozkaz o powołaniu na Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych.

Święto Policji było również okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji. W całym garnizonie stołecznym zostało odznaczonych medalem „Za Długoletnią Służbę” 72 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych. Ponad 3 tys. policjantek i policjantów garnizonu stołecznego otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie, w tym 213 w korpusie oficerów.

W trakcie uroczystości 15 funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w tym 10 policjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji, a 5 - przez Komendanta Stołecznego Policji.

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń, aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne oraz nagród, nadkom. Paweł Podgórski z Wydziału Kadr KSP odczytał list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. - Święto Policji jest doskonałą okazją, by wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Stołecznej Policji złożyć wyrazy szacunku oraz podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną służbę (...). Jestem dumny, że mimo trudności i wielu wyrzeczeń, jakie niesie ze sobą służba, z najwyższą starannością troszczycie się o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję Wam za tę gotowość do poświęcenia, żeby służyć drugiemu człowiekowi.

Słowa podziękowania do stołecznych funkcjonariuszy skierował również w okolicznościowym liście Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Także Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk skierował słowa uznania i wdzięczności do stołecznych funkcjonariuszy za ofiarną służbę. - Na poczucie bezpieczeństwa pracuje wiele służb, którym bardzo serdecznie dziękuję. Ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz turystów ma polska Policja. W Waszych codziennych działaniach dostrzegam ogromny profesjonalizm, dzięki któremu potraficie być ponad wszelkimi podziałami, stać na straży prawa i potraficie pomagać drugiemu człowiekowi, ale też rozliczać tych, którzy tego prawa nie szanują i którzy je łamią.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. - Otrzymane dzisiaj wyróżnienia traktować będziemy także w kategoriach zobowiązania. Jednocześnie mł. insp. Krzysztof Smela podziękował za powołanie na stanowisko zastępcy.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wspólnie z Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem złożyli kwiaty w Epitafium Katyńskim przed tablicami upamiętniającymi pomordowanych w Miednoje.

Uroczystość uwieńczyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji i pocztami towarzyszącymi z jednostek organizacyjnych oraz koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Ponadto każdy z uczestników obchodów miał okazję zwiedzić Muzeum Katyńskie, które jest pierwszą w świecie placówką martyrologiczno–muzealno–badawczą, gromadzącą w swoich zasobach „specyficzne” zabytki rzeczowe np. relikwie wydobyte z dołów śmierci (w Katyniu, Charkowie i Miednoje) oraz liczne dokumenty, ukazujące zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939–1940 w sowieckich obozach oraz więzieniach.

tekst: Ewelina Kucharska

foto: Marek Szałajski, st. asp. Małgorzata Wersocka, podkom. Piotr Świstak

 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Uroczysta Msza św. - stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
Ładowanie odtwarzacza...