Wyróżnienia dla policjantów i pracowników cywilnych - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienia dla policjantów i pracowników cywilnych

Data publikacji 09.08.2018

Dzisiaj w Białej Sali komendy stołecznej odbyło się uroczyste wręczenie przez Zastępców Komendanta Stołecznego Policji listów gratulacyjnych Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji. Wyróżnienia zostały przyznane za wzorową służbę, zaangażowanie oraz profesjonalizm podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

W obecności kadry kierowniczej stołecznego garnizonu I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Tomasz Szymański oraz Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń wręczyli wyróżnionym listy gratulacyjne. 27 funkcjonariuszy, w tym pracownik cywilny otrzymało wyróżnienia od Komendanta Głównego Policji. Natomiast Komendant Stołeczny Policji docenił pracę 9 mundurowych i 10 pracowników.

Listy otrzymali policjanci z komend rejonowych i wydziałów komendy stołecznej: kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, psychologów, administracyjno-gospodarczego, teleinformatycznego, komunikacji społecznej, laboratorium, gabinetu oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych wykazali się profesjonalizmem, a także determinacją w realizacji powierzonych im zadań w ramach prowadzonych śledztw oraz przygotowań do tegorocznego Święta Policji.

Zwracając się do wyróżnionych mł. insp. Tomasz Szymański pogratulował i podziękował wszystkim nagrodzonym.  - Serdecznie gratuluję Wam wyróżnień przyznanych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie mnie przypadło w udziale wręczenie Wam listów gratulacyjnych za ponadprzeciętne zaangażowanie w służbie i pracy. Dziękuję za trud, jaki włożyliście w przygotowanie tegorocznych obchodów Święta Policji. To dzięki Wam to święto przebiegło sprawnie – powiedział komendant.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: podkom. Piotr Świstak