Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I etap konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” zakończony

Data publikacji 07.09.2018

To już druga edycja konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” realizowanego w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Podczas eliminacji na szczeblu komend rejonowych i powiatowych zostali wyłonieni najlepsi policjanci pierwszego kontaktu w danej jednostce. Następnie zwycięzcy I etapu będą rywalizować o podium podczas finału, który odbędzie się 24-25 września br. w gmachu komendy stołecznej.

Ubiegłoroczna edycja konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” cieszyła się tak dużym zainteresowaniem wśród dzielnicowych i ich przełożonych, że organizator przedsięwzięcia – Wydział Prewencji KSP – postanowił kontynuować inicjatywę. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” i ma na celu promowanie tych mundurowych, którzy sumiennie i profesjonalnie służą społeczności lokalnej oraz są najbardziej kreatywni. Ideą konkursu jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozbudzanie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz wzmacnianie bliskiej współpracy Policji z mieszkańcami. Aktywacja społeczności lokalnej jest skuteczną „bronią” w zwalczaniu przestępczości i antyspołecznych zachowań.

Do 7 września 2018 roku policjanci pierwszego kontaktu rywalizowali między sobą w macierzystych jednostkach. O tym, kto okazał się najlepszy zdecydowała punktacja przyznana przez komisję, w skład której weszli kierownicy jednostek, naczelnicy wydziałów prewencji oraz kierownicy dzielnicowych.

Sędziowie oceniali przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne, które obrazowały wykonane przez nich czynności w ramach planu działania priorytetowego, w I półroczu 2018 roku. Prezentacja najwyżej oceniona podczas eliminacji rejonowych, ponownie zostanie zaprezentowana w II etapie konkursu. Należy pamiętać, że materiał nie może być krótszy niż 10 minut i nie dłuższy niż – 15, bowiem w finale uczestnik, który prezentując przygotowane treści przekroczy wyznaczone ramy czasowe, otrzyma punkty ujemne – minus 50 punktów za każdą rozpoczętą minutę, przekraczającą określony czas. Ponadto w II etapie każdy z uczestników po przedstawieniu materiału multimedialnego odpowie na losowo wybrane przez siebie pytanie, obejmujące zagadnienia z zakresu zadań dzielnicowego.

Zwycięzcy eliminacji na szczeblu rejonowym i powiatowym będą rywalizować ze sobą 24-25 września w Komendzie Stołecznej Policji. Za wszystkich uczestników trzymamy mocno kciuki.


tekst: Ewelina Kucharska
foto: podkom. Marta Sulowska, asp. szt. Katarzyna Zych, asp. Kamila Szulc

  • I etap konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” w KRP Warszawa IV
  • I etap konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” w KPP w Grodzisku Mazowieckim
  • I etap konkursu „Priorytety w służbie dzielnicowego” w KRP Warszawa V