997 przełącza się na 112! - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

997 przełącza się na 112!

Data publikacji 26.09.2018

Przez najbliższe kilka tygodni w Komendzie Stołecznej Policji będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer nadal będzie aktywny, zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. I tak od 26 września 2018 r. osoby dzwoniące ze stolicy pod ten numer zostaną automatycznie połączone z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie. Podobne przełączenia - w październiku - nastąpią również w powiatach okołowarszawskich, z tym, że dzwoniący z tych rejonów zostaną połączeni z CPR w Radomiu.

Zgodnie z harmonogramem wybierający numer 997 w ościennych powiatach zostaną przełączeni do Centrum Powiadamia Ratunkowego w Radomiu:

    • 19 października - teren powiatów: warszawskiego, zachodniego, grodziskiego, legionowskiego i nowodworskiego;
    • 22 października - teren powiatów: otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i wołomińskiego;
    • 25 października – teren powiatu mińskiego.

Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego spowoduje też odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy z Policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Takie rozwiązanie pozwoli też na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Tylko w zeszłym roku operatorzy numerów alarmowych w CPR odebrali  prawie 8,5 mln fałszywych zgłoszeń - prawie 45 proc. wszystkich. I choć odsetek zgłoszeń fałszywych w 2017 r. zmniejszył się o ponad 2 proc, to nadal jest to ogromna liczba.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR będzie miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Dotychczas średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.

 

ak