Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji

Data publikacji 21.11.2018

Dzisiaj w ramach wizyty studyjnej przedstawiciele Policji Republiki Mołdawii odwiedzili Komendę Stołeczną Policji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu współpracy bliźniaczej pn. „Reforma systemu szkolenia policji mołdawskiej pod kątem poprawy relacji ze społeczeństwem”. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem pionu prewencji.

Dzisiaj gościliśmy w Komendzie Stołecznej Policji 7-osobową delegację z Policji Republiki Mołdawii. W trakcie spotkania goście zapoznali się z organizacją Policji w Polsce, a także ze specyfiką funkcjonowania służb prewencyjnych i elementami kształcenia policjantów.

Delegację powitał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. Następnie podinsp. Marcin Zimoń i nadkom. Artur Kuć z Wydziału Prewencji KSP przybliżyli mołdawskim policjantom strukturę organizacyjną stołecznego garnizonu oraz główne zadania służb prewencyjnych, w tym działalność profilaktyczną realizowaną poprzez wdrażanie programów i działań prewencyjnych np.: „Z Borsukiem bezpieczniej”, „Warszawska Linia edukacyjna”, „Koleją po wiedzę”, „Lekcja bezpieczeństwa w Metrze”, „Kibic”. Duże zainteresowanie wśród mołdawskich policjantów wzbudził system monitoringu wizyjnego zintegrowany ze Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia oraz prezentacja Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest przykładem wzmocnienia aktywnej współpracy Policji z obywatelami.

O potrzebach szkoleniowych oraz procedurze kwalifikowania funkcjonariuszy do doskonalenia zawodowego mówił Zastępca Naczelnika WDZ KSP podinsp. dr Łukasz Świerczewski. Gości zaciekawił zaprezentowany przez naczelnika proces projektowania i wdrażania programów szkoleniowych, w tym udział w zespołach ds. opracowywania programów szkolenia.

Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili Stołeczne Stanowisko Kierowania. Zastępca Naczelnika SSK KSP podinsp. Grzegorz Kaczmarek opowiedział gościom o monitorowaniu sytuacji w mieście, zabezpieczaniu imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych, a także o organizacji i nadzorze nad pionem służb dyżurnych garnizonu stołecznego.

Spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat podobieństw oraz różnic w strukturach organizacyjnych formacji i zadaniach policjantów obu krajów.

ek, msz

 

  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji
  • Policjanci z Mołdawii w stołecznej Policji