Nagrodzono policjantów i pracowników cywilnych - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrodzono policjantów i pracowników cywilnych

Dziś we foyer przed Białą Salą w Pałacu Mostowskich odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz nagród motywacyjnych Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji policjantom oraz pracownikom garnizonu stołecznego, którzy wyróżnili się rzetelnym i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych.

Podczas uroczystej zbiórki w obecności kadry kierowniczej stołecznej Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył: Zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robertowi Jędrychowskiemu, Komendantowi Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubertowi Iwole oraz Dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewowi Brzostkowi srebrne medale „Za zasługi dla Policji”.

W trakcie uroczystości wyróżniono 4 funkcjonariuszy nagrodami motywacyjnymi przyznanymi przez Komendanta Głównego Policji za szczególne zaangażowanie i wysiłek w zatrzymaniu sprawców wprowadzenia na rynek znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych oraz za profesjonalną i skuteczną akcję reanimacyjną wobec nieprzytomnego mężczyzny. Listy gratulacyjne w imieniu Komendanta Głównego Policji wręczył  nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Ponadto komendant stołeczny wyróżnił 50 policjantów i pracowników cywilnych stołecznej komendy nagrodami i listami gratulacyjnymi za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Generał pogratulował przedstawicielom wojska i służby więziennej, odznaczonym srebrnymi medalami i podziękował im za owocną współpracę realizowaną prawie każdego dnia na różnych płaszczyznach:  prewencyjnej i  kryminalnej. Komendant stołeczny skierował także słowa podziękowania do nagrodzonych policjantów i pracowników cywilnych Policji: - jesteście największą i najlepszą wizytówką Komendy Stołecznej Policji. To właśnie taką postawą przyczyniacie się do tego, że warszawiacy czują się bezpiecznie.

ek
Foto: kom. Jarosław Florczak