Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy z młodzieżą o cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej

Data publikacji 23.05.2019

Cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna oraz zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków były tematami spotkania, które bielańscy policjanci zorganizowali dla uczniów klas VIII i VII Szkoły Podstawowej nr 92 na Żoliborzu. Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o tym jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach oraz jak unikać konfliktów z prawem.

Policjanci z Bielan zajmujący się profilaktyką przeprowadzili prelekcję na temat cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej. Uczniowie poznali różnice pomiędzy zwykłą przemocą, a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc, a także z  zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Młodzi ludzie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek przemocy oraz co należy zrobić, gdy sami staną się jej ofiarami.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o tym, jakie są skutki prawne popełnienia przez nieletniego czynu karalnego oraz czym jest demoralizacja. Temat odpowiedzialności prawnej wzbudził najwięcej emocji i zainteresowania, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów.

Podczas spotkania nie zabrakło kwestii związanych z zagrożeniami i negatywnymi skutkami zdrowotnymi zażywania narkotyków oraz nowych narkotyków tzw. dopalaczy.

Pogadanki profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy z Bielan cieszą się ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnych, dlatego prowadzone są także podczas wakacji.

esz/ks