Od dziś w szeregach Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od dziś w szeregach Policji

Data publikacji 28.05.2019

Dzisiaj na Białej Sali Komendy Stołecznej Policji ślubowanie złożyli nowo przyjęci funkcjonariusze. Uroczystość odbyła się w obecności komendanta stołecznego, kapelana KSP i kadry kierowniczej. Teraz 78 młodych policjantów rozpocznie służbę w stołecznym garnizonie.

W trakcie uroczystej zbiórki w Białej Sali w Pałacu Mostowskich odbyło się uroczyste ślubowanie 75 nowo przyjętych policjantów, w tym 14 kobiet. Do służby przyjęto łącznie 78 osób, trzy z nich nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Podczas ceremonii każdy z funkcjonariuszy otrzymał legitymację służbową z rąk komendanta stołecznego.

Dla młodych mundurowych i ich rodzin to szczególne wydarzenie, o czym wspomniał nadinsp. Paweł Dobrodziej: – dzisiejszy dzień to wielka chwila dla Was i całego garnizonu stołecznego. Dla Was, ponieważ wstępujecie do Policji, która była Waszym marzeniem. Przeszliście bardzo trudną selekcję i gratuluję, że znaleźliście się wśród tych, którym się powiodło. Dla całego garnizonu to wielki dzień, bo dołączacie do nas i od tego momentu stanowimy jeden zespół. Ramię w ramię będziemy zwalczać przestępczość i pilnować porządku. Jesteście naszymi nowymi koleżankami i kolegami.

Generał zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy odniósł się także do szerokiego obszaru działalności Policji i specyfiki garnizonu: -  nasz zawód jest bardzo trudny. Właściwie to nie jest zawód, ale służba drugiemu człowiekowi. Wy macie ten przywilej, a zarazem trudność, że trafiliście do najbardziej wymagającego garnizonu w kraju. To tutaj, podobnie jak w stolicach innych państw odbywają się najpoważniejsze imprezy, zgromadzenia, manifestacje i zabezpieczenia tychże imprez. Warszawa to jednocześnie  największe i najbogatsze miasto w Polsce, w którym gromadzą się najpotężniejsze grupy przestępcze,  z którymi przyjdzie się Wam zmierzyć.

Na zakończenie komendant złożył nowo przyjętym policjantom życzenia: – Życzę Wam sukcesów, ale przede wszystkim satysfakcji z pracy, którą będziecie wykonywali.
Natomiast rodzinom ślubujących funkcjonariuszy podziękował za liczne przybycie i prosił o okazywanie młodym funkcjonariuszom wsparcia, bowiem służba, którą dzisiaj rozpoczęli jest trudna i wymagająca.

Do nowo przyjętych policjantów słowa skierował także kapelan KSP ks. Józef Jachimczak. Życzył im, aby postępowali zgodnie z literą prawa i dobrze służyli ludziom. Na pamiątkę spotkania każdy otrzymał obrazek z modlitwą św. Michała Archanioła, który jest patronem stołecznych mundurowych.

Ślubowanie to ważna chwila dla policjantów. Ten szczególny moment został utrwalony wspólnym zdjęciem pamiątkowym. Następnie bohaterowie uroczystości przyjęli gratulacje oraz życzenia od najbliższych. Teraz przed funkcjonariuszami półroczne szkolenie podstawowe, po którym rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach garnizonu stołecznego.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: podkom. Piotr Świstak

 

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
  Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
  Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • nadinsp. Paweł Dobrodziej wręcza legitymację służbową
  nadinsp. Paweł Dobrodziej wręcza policjantce legitymację służbową
 • Pamiątkowe zdjęcie
  Pamiątkowe zdjęcie