Stołeczni policjanci na mistrzostwach w strzelaniu - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczni policjanci na mistrzostwach w strzelaniu

Data publikacji 04.06.2019

Podczas XI Mistrzostw Policji w Strzelaniu zorganizowanych w Szkole Policji w Katowicach stołeczni policjanci zdobyli trzy puchary. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a w organizację aktywnie włączył się Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów. Do udziału w zawodach zaproszeni zostali przedstawiciele Policji oraz innych krajowych służb mundurowych.

W mistrzostwach wzięła udział rekordowa liczba 158 osób, które startowały w konkurencji indywidualnej oraz drużynowej - łącznie 39 reprezentacji.

Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym oraz strzelaniu szybkim.

W tym roku najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP. Drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Stołecznej Policji, a na trzecim miejscu uplasowali się gospodarze ze Szkoły Policji w Katowicach.
W klasyfikacji indywidualnej z wynikiem 289 pkt zwyciężył zawodnik Grzegorz Orłowski z SOP. Drugie miejsce zajął Marcin Sałbut z KSP, zdobywając 288 pkt. Trzecie miejsce z wynikiem 285 pkt zajął reprezentant OISW w Katowicach Grzegorz Hyra.
Wśród pań najlepszą zawodniczką mistrzostw była Agnieszka Szymanik z KSP.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij wręczyli puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły Policji w Katowicach oraz nagrody od Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

materiał: SP w Katowicach, (ek)
 

  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019
  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019
  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019
  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019
  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019
  • Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019