Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Msza św. w intencji policjantów i pracowników stołecznej Policji

Data publikacji 17.07.2019

Uroczystą Mszą św. funkcjonariusze rozpoczęli stołeczne obchody Święta Policji, w tym roku wyjątkowe z uwagi na jubileusz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W liturgii koncelebrowanej przez biskupa polowego Wojska Polskiego wzięło udział kierownictwo Komendy Stołecznej Policji, kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych, policjanci i pracownicy garnizonu stołecznego, a także zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie jest szczególnym obiektem religijnym, bogatym w dziedzictwo kulturowe. To tutaj odbywały się wydarzenia historyczne ważne w życiu kraju, stolicy i Policji. Właśnie w bazylice, przez wiele lat, z okazji największych uroczystości policyjnych odprawiano Msze św. w intencji policjantów i pracowników Policji. Tak też było podczas 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Mszy św. przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, współkoncelebrantami byli m.in. policyjni kapelani: ks. Józef Jachimczak i ks. Jan Kot. W liturgii uczestniczyli także: Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, instytucji naukowych i kulturalnych,  fundacji i stowarzyszeń współpracujących na co dzień z Policją, a także formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce.

Po liturgii słowa kazanie wygłosił bp gen. bryg. Józef Guzdek, który przybliżył sylwetkę podinsp. P.P. Mariana Stefana Kozielewskiego – Patrona stołecznej Policji: od najmłodszych lat zaangażowany był w walkę o odzyskanie ojczystego domu. (...) Przelewał krew, zmagał się, by odzyskać ojczysty dom. Rozumiał, że wolność nie była mu dana za darmo, ale była okupiona krwią i śmiercią wielu naszych rodaków. Dlatego niemal natychmiast po utworzeniu Policji Państwowej, w czwartym dniu, wstąpił w jej szeregi. Tę drogę służbie Ojczyźnie wybrali także jego dwaj  bracia. (…) Rozumiał, że trzeba zabezpieczyć ten wielki skarb, jakim jest ojczysty dom. Jego Ekscelencja podziękował również stołecznym policjantom za budowanie poczucia bezpieczeństwa w mieszkańcach stolicy i turystach, którzy coraz liczniej odwiedzają nasz kraj: dostrzegając ten dar, jakim jest bezpieczeństwo i ład, należy koniecznie dostrzec także dawców daru. To właśnie Wy jesteście dawcami tego daru. Na wielki szacunek, uznanie i wdzięczność zasługują kobiety i mężczyźni, noszący policyjne mundury, którzy świadomie i zgodnie z rotą ślubowania decydują się „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. (…) Wspomniany podinsp. Policji Państwowej Marian Kozielewski, Patron Waszej komendy stołecznej, jest dla Was wzorem do naśladowania. (…) Bezwzględnie Wasz Patron zachęca by odkryć, że służba w skali bezpieczeństwa państwa nie może być jedynie pracą, ale musi być życiowym powołaniem. Koniecznie muszą jej towarzyszyć pasja i poświęcenie, wyniki będą tego konsekwencją. (…) Oby Wasze oczy potrafiły w porę dostrzec rodzące się niebezpieczeństwo. Niech Wam zawsze starcza sił i determinacji, aby skutecznie przeciwdziałać i zwalczać każdy przejaw zła i niesprawiedliwości.

Pod koniec Mszy św. bp gen. bryg. Józef Guzdek  podziękował za chwilę wspólnej refleksji, modlitwy oraz za składany, każdego dnia, przez stołecznych policjantów dar bezpieczeństwa.

Uroczysty charakter liturgii podkreślił występ sygnalistów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i Chóru Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy. Wartę honorową przed ołtarzem pełniły poczty sztandarowe: Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. uczestnicy przyjechali do Łazienek Królewskich, by na tarasie przed Pałacem na Wyspie wziąć udział w uroczystym apelu z okazji Święta Policji.

Tegoroczne uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej obchodzone są pod honorowym patronatem Elżbiety Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

tekst: Ewelina Kucharska
foto: kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

 

  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta
  • Święto Policji w Garnizonie Stołecznym - msza święta