100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność

Data publikacji 06.09.2019

W Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego odbyło się 6 września br. sympozjum z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Historia i współczesność tej formacji była tematem przewodnim spotkania. Prelegentami byli m.in. komendanci Szkół Policji w Katowicach i Słupsku oraz były Komendant Główny Policji. W tym samym dniu odbyły się również imprezy towarzyszące: pokaz umundurowania funkcjonariuszy Policji Państowej, wystawa pt. „Podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i policjant Niepodległej”, prezentacja publikacji książkowych Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz piknik.

Profesor Zbigniew Judycki, Prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji powitał uczestników sympozjum, wśród których byli członkowie komitetu honorowego, współorganizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia oraz osoby pasjonujące się historią polskiej Policji. Szczególny jubileusz – 100 lat Policji Państwowej był tematem przewodnim spotkania, które odbyło się pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W skład komitetu honorowego weszli m.in.:  Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Radosław Juźwiak, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Prezes Fundacji Sedeka mjr inż. Stanisław Kowalski, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk ze Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg Tomasz Praga.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane, dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli wielu instytucji: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Fundacji Polonia Semper Fidelis w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Komendy Stołecznej Policji, Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, a także: Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), Zakładu Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Fundacji Sedeka w Warszawie, Szkoły Policji w Słupsku, Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W trakcie spotkania wykłady wygłosili m.in.: płk dr Jacek Macyszyn, dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego, który omówił historię i tradycję kształtowania się polskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. O jednostkach szkoleniowych Policji województwa śląskiego w latach 1922-1939 mówił insp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, natomiast o Szkole Policji w Słupsku, jako nowoczesnej jednostce szkoleniowej z bogatą tradycją i historią – insp. Jacek Gil, komendant SP w Słupsku. Kierunki rozwoju kryminalistycznych baz danych przedstawił w swoim wystąpieniu prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jarosław Moszczyński.

Słuchacze sympozjum mieli również okazję szczegółowo poznać sylwetki osób, które zasłużyły się dla Policji na przestrzeni 100 lat np.: dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przybliżył postać gen. bryg. Adama Władysława Gołąbka ps. „Stefan”, „Boryna”, natomiast dr hab. Bolesław Sprengel prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu scharakteryzował sylwetkę zasłużonego dla polskiej Policji nadinsp. dr Leona Naglera –  jednego z pionierów współpracy z Międzynarodową Komisją Policji Kryminalnej. Zaprezentowana została również postać ostatniego „granatowego” Komendanta Głównego Policji Państwowej Kordiana Józefa Zamorskiego przez dr Jana Znajdka z Fundacji Polonia Semper Fidelis. O generale Kordianie Józefie Zamorskim i innych komendantach głównych, na przestrzeni 100-lat Polskiej Policji, mówił były Komendant Główny Policji gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder.

W ramach sympozjum z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej odbyły się również imprezy towarzyszące: pokaz umundurowania funkcjonariuszy Policji Państwowej zaprezentowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, a także wystawa pt. „Podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i policjant Niepodległej”, ekspozycja dokumentów historycznych i elementów wyposażenia policjantów PP zgromadzonych przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, prezentacja Stołecznego Magazynu Policyjnego i publikacji książkowych Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz piknik w siedzibie  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy al. Wilanowskiej.

Więcej w październikowym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego.

Tekst i foto : Ewelina Kucharska
 

 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność
 • 100 lat polskiej Policji. Historia i współczesność