Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości” w garnizonie stołecznym

Data publikacji 11.09.2019

Policjanci ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Celem działań jest uświadamianie kierującym pojazdami, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną wypadków drogowych, która prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń, a także wyegzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. W działaniach wzięło udział ponad 300 policjantów wydziału ruchu drogowego, którzy skontrolowali prawie 1240 pojazdów.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na  prowadzeniu statycznej kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często niezbyt długim odcinku drogi. Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Niemniej jednak kierujący, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy tę prędkość rażąco przekraczają, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Podczas ostatnich takich działań na terenie garnizonu stołecznego policjanci wydziału ruchu drogowego skontrolowali prawie 1240 kierowców. Spośród tej liczby, 678 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

Przypominamy, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Pamiętajmy, że im większa prędkość pojazdu tym gorsze postrzeganie otoczenia i dłuższa droga hamowania, co może skutkować tragedią na drodze.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, obserwowali drogę i jej otoczenie, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych.

Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Ponadto działania mają na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego policjanci reagują również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

ea

Wypowiedź - Edyta Adamus, Wydział Komunikacji Społecznej KSP

Ładowanie odtwarzacza...
3.69 MB
Wypowiedź - Edyta Adamus, Wydział Komunikacji Społecznej KSP