Nowe radiowozy w garnizonie stołecznym - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe radiowozy w garnizonie stołecznym

O 37 pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych zwiększyła się flota stołecznej Policji. Od dziś samochody te będą służyły funkcjonariuszom z komend rejonowych, powiatowych i komisariatu rzecznego. W uroczystości udział wzięli Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki, a także prezydenci i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządów garnizonu stołecznego i duchowieństwa.

Uroczyste przekazanie nowoczesnych radiowozów rozpoczęło się o 12:00 na dziedzińcu przed Komendą Stołeczną Policji (Duża Korona). W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji insp. Marek Chodakowski, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz burmistrzowie, starostowie powiatów i wójtowie gmin, którzy współfinansowali zakup nowego sprzętu. W spotkaniu udział wzięli również kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak.

Kluczyki do policyjnych pojazdów symbolicznie wręczyli funkcjonariuszom wojewoda Konstanty Radziwiłł i nadinsp. Paweł Dobrodziej. Samochody poświęcił Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

– Ta chwila jest przykładem, jak rząd i samorząd mogą wspólnie brać odpowiedzialność za sprawy Polski. Bardzo się cieszę, że to nie tylko Rządowy Program Modernizacji Policji, ale także suwerenne decyzje jednostek samorządu terytorialnego  doprowadzają do tego, że wspólnym wysiłkiem możemy lepiej wyposażać Policję. (…) To pokazuje również, że Policja ma wsparcie społeczne, które jest niezwykle ważne a dzisiejsza uroczystość jest tego koronnym dowodem – powiedział podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Za wsparcie przy zakupie nowego sprzętu transportowego dla stołecznej Policji podziękował samorządowcom z całego garnizonu także komendant nadinsp. Paweł Dobrodziej: – tylko wspólnie możemy realizować nasze zadania, by podnosić bezpieczeństwo obywateli w naszym garnizonie. Tylko współpraca spowoduje, że mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów będą żyć w spokoju, poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest ona widoczna dzisiaj poprzez prezentację nowych pojazdów, nowych narzędzi pracy dla stołecznej Policji.

Nowoczesne radiowozy – 28 oznakowanych, 9 nieoznakowanych – zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących z funduszy jednostek samorządu terytorialnego oraz Programu Modernizacji Policji. Nowy sprzęt wykorzystany zostanie w służbie przez funkcjonariuszy z komend powiatowych w Wołominie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, Mińsku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Także komendy rejonowe otrzymają pojazdy służbowe: KRP Warszawa II, KRP Warszawa III, KRP Warszawa IV, KRP Warszawa V, KRP Warszawa VI oraz komisariat rzeczny.

21 z przekazanych samochodów jest wyposażonych w silnik o mocy 140 KM (marki Hyundai i-30), natomiast 7 radiowozów (marki Kia Sportage) posiada silnik o mocy 180 KM. Wszystkie auta są dostosowane do potrzeb policjantów oraz specyfiki pełnienia służby w ruchu miejskim oraz poza nim.

W roku jubileuszowym 100. rocznicy powstania Policji Państwowej  Komenda Stołeczna Policji zrealizowała także zakup nowych pojazdów dla jednostek Policji z całego kraju w liczbie 304 radiowozów. Z kolei stołeczna flota powiększy się w tym roku łącznie o 116 samochodów.

Tekst: Ewelina Kucharska

Foto: asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

Ładowanie odtwarzacza...