Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie policjantów i pracowników kadry kierowniczej KSP

Data publikacji 12.02.2020

O 10:00 we foyer przed Białą Salą w Pałacu Mostowskich odbyła się uroczysta zbiórka podczas której, pożegnano 11 policjantów i pracowników kadry kierowniczej stołecznej komendy, którzy zakończyli służbę i pracę w garnizonie stołecznym. Każdy z bohaterów uroczystości otrzymał pamiątkowy ryngraf, będący wyrazem uznania za wieloletnią służbę.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania rozkazów personalnych oraz scharakteryzowania przebiegu służby każdego z odchodzących na emeryturę policjantów i pracowników kadry kierowniczej KSP.

Bohaterami spotkania byli:

insp. w st. spocz. dr Stanisław Laskus, kierownik Zespołu Medycyny Pracy;
insp. Lech Bielak, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V;
insp. Dariusz Lubański, Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim;
insp. Marcin Mielczarek, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII;
mł. insp. Paweł Winek, Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI,
mł. insp. Leszek Czaplicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie;
mł. insp. Krzysztof Paska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach;
mł. insp. Sławomir Suchan, Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie;
podinsp. Grzegorz Wojda, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego;
nadkom. Dariusz Sadoch, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku;
asp. sztab. Robert Zych, Zastępca Naczelnika Teleinformatyki.
 

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył pamiątkowe ryngrafy wszystkim odchodzącym na emeryturę policjantom i pracownikom kadry kierowniczej  oraz wyróżnił nagrodami rzeczowymi 10 oficerów i jednego pracownika Policji.

W życiu policjanta pierwszym i najważniejszym wydarzeniem od chwili rozpoczęcia służby jest ślubowanie. Tę ważną chwilę pamięta się przez każdy kolejny dzień wieloletniej służby. Podobnie jest z ostatnim dniem w karierze zawodowej. Nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował odchodzącym na emeryturę za wieloletnią i trudną służbę oraz sumienne wykonywanie codziennych obowiązków: – To jedno z moich najtrudniejszych przemówień. Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym, przed Białą Salą, w której wielokrotnie uczestniczyliście w najważniejszych dla Komendy Stołecznej uroczystościach, odprawach i naradach. Podczas tych naszych spotkań padały dobre słowa, nieraz twarde, ale wszystko po to, żeby na wyższy poziom podnosić naszą pracę i aby ludziom mieszkającym w naszym garnizonie żyło się bezpieczniej. To również miejsce szczególne, gdyż ponad rok temu uczestniczyliście w wielkiej uroczystości odsłonięcia tablicy naszego patrona, podinsp. Mariana Kozielewskiego, który był Komendantem Stołecznym w latach 1934-39, i który przeszedł do historii Komendy Stołecznej Policji. Tę dzisiejszą historię, tę historię nowych czasów tworzyliście Wy, tworzyliście w taki sposób, że w tej chwili jesteśmy bardzo dobrze oceniani przez Komendanta Głównego Policji, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale przede wszystkim przez mieszkańców stolicy i okolicznych powiatów.

Komendant Stołeczny przytoczył słowa Marka Twaina, że w życiu człowieka dwa dni są najważniejsze: dzień, w którym się rodzimy i dzień, w którym dowiadujemy się, po co się urodziliśmy: - Patrząc na przebieg Waszej służby, na Wasze dokonania, Wasze zaangażowanie, wiem, że dowiedzieliście się, po co się narodziliście, wypowiadając słowa roty ślubowania. Dziś kończy się niezwykle ważny etap Waszego życia, zdejmujecie mundur i każdy z nas, jak tutaj stoimy w mundurach, kiedyś tego dnia doświadczy.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wyraził też życzenie w stosunku do żegnających się ze służbą policjantów: - Chciałbym, abyście chwilę odpoczęli, a później ruszyli do realizacji swoich marzeń - przytaczając słowa Owidiusza „Odpocznij, bo pole, które odpoczęło daje najwyższe plony”: - Życzę Wam tego, abyście odnosili takie same sukcesy, albo jeszcze większe w życiu już bez munduru.   

Na zakończenie Komendant Paweł Dobrodziej wydał odchodzącym policjantom ostatnie polecenie: - Odpocznijcie i zacznijcie realizować swoje marzenia.

Odchodzących funkcjonariuszy pożegnał też, zawsze towarzyszący policjantom, kapelan Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak: - Wszystko to, co zostawiliście, jest tutaj, zostaje, a Wy odchodzicie, ale macie zawsze w pamięci dobroć, miłość, życzliwość, uprzejmość i to Wam towarzyszy dzisiaj, gdy Was żegnamy. Bądźcie dalej produktywni, działajcie, czyńcie dobro. Mamy Was w dobrej pamięci.

W imieniu kończących służbę policjantów i pracowników kadry kierowniczej podziękowania na ręce Komendanta Pawła Dobrodzieja złożył insp. Lech Bielak, Komendant Rejonowy Policji Warszawa V: - Szczególne podziękowania kieruję do Pana Komendanta, który docenił nasze wieloletnie zaangażowanie, ale dziękuję również Wam wszystkim, którzy dzisiaj z nami jesteście, dziękuję za codzienne wsparcie, za pomoc w realizacji zadań, dziękuję tym wszystkim, od których mogliśmy się uczyć przez te wszystkie lata. Serdeczne podziękowania składam też naszym rodzinom, bo one wiedzą, co to jest służba w Policji.   

 

Tekst: Ewelina Kucharska, Edyta Adamus
Foto: podkom. Piotr Świstak, podkom. Rafał Retmaniak