XIII edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XIII edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 20.03.2020

Od 2008 roku Biuro Prewencji KGP uczestniczy w organizacji plebiscytu „Policjant, którymi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

W dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnieni zostali funkcjonariusze reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju.  Reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby ww. policjanci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzane stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród. W roku 2008 uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się podczas konferencji „Razem bezpieczniej”, w 2009 r. połączona została z seminarium organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, natomiast w latach 2010 i 2011 odbyła się podczas centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, (ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie). Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.

Z uwagi na pozytywny odbiór społeczny inicjatywy przedsięwzięcie to (od pierwszej edycji) objęte zostało patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji. Zgodnie z przyjętymi założeniami XIII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwać będzie do 31 maja 2020 r. i ma na celu wyłonienie do wyróżnienia 5 policjantów zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: "Niebieska linia", 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.