Wyjątkowe uroczystości w Pałacu Mostowskich - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyjątkowe uroczystości w Pałacu Mostowskich

Data publikacji 28.09.2020

- Jesteście przykładem dla innych policjantów w naszym garnizonie i możecie z dumą nosić baretki odznaczeń, które otrzymaliście – tymi słowami Komendant Stołeczny Policji zwrócił się do wyróżnionych policjantów. Dzisiaj podczas uroczystości łącznie odznaczonych zostało 57 funkcjonariuszy oraz 5 przedstawicieli instytucji współpracujących ze stołeczną Policją. Szczególne chwile przeżyli również ślubujący policjanci.

Przed 800 w Białej Sali Pałacu Mostowskich Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcą ds. prewencji insp. Markiem Chodakowskim wręczył 29 policjantom z komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji odznaczenia i medale nadane przez Prezydenta RP. Brązowy Krzyż Zasługi wręczono Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nadkom. Pawłowi Mikitiukowi za szczególne zasługi na rzecz bezpieczeństwa. Natomiast 28 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych za wieloletnie i wzorowe wykonywanie obowiązków. Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczono 20 mundurowych, a brązowymi - 8.

Generał pogratulował i podziękował odznaczonym za ich wieloletnią służbę w formacji. Wyraził również słowa uznania za ich codzienny trud, zaangażowanie, dyspozycyjność i umiejętność pogodzenia zadań służbowych z życiem rodzinnym.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył również odznaki "Zasłużony Policjant" 28 funkcjonariuszom (3 policjantów otrzymało złote odznaczenia, srebrne - 8, brązowe – 17). - To odznaki stricte policyjne, najbardziej policyjne jakie mogą być, bo przyznawane tylko policjantom i tylko za ich bardzo dobrą służbę – powiedział komendant i dodał - dzisiejsza uroczystość ma nieco inny charakter niż w latach poprzednich. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa i pewnymi ograniczeniami. Natomiast idea jest jedna i zawsze taka sama – wyróżniać najlepszych policjantów naszego garnizonu. A czasy covidu pokazały, że jako formacja stanęliśmy na wysokości zadania. (…) Jesteście przykładem dla innych policjantów w naszym garnizonie i możecie z dumą nosić baretki odznaczeń, które otrzymaliście.

Następnie w obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i jego zastępcy insp. Marka Chodakowskiego, Kapelana Komendy Stołecznej Policji ks. Józefa Jachimczaka oraz znamienitych gości ślubowanie złożyło 57 policjantów i policjantek.

Wyjątkowe spotkanie było również okazją do wręczenia Medali za Zasługi dla Policji przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Komendant Stołeczny Policji wręczył srebrne medale gen. bryg dr hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi, wieloletniemu Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Dariuszowi Bieleckiemu, Wójtowi Gminy Pomiechówek. Brązowe medale otrzymali: Krzysztof Rymuza – Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Gminy Brwinów, Wojciech Bąk – inspektor ds. bezpieczeństwa w Ambasadzie USA w Warszawie.

Po wręczeniu legitymacji służbowych i medali nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował odznaczonym za wzorową i oddaną współpracę na wielu płaszczyznach w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy oraz powiatów okołowarszawskich oraz zwrócił się do nowo przyjętych funkcjonariuszy: - to dla Was wielki dzień na początku służby. Wasza obecność tutaj świadczy o odwadze i gotowości do podejmowania wielu wyzwań. Służba nasza oprócz tego, że jest piękna, bowiem mamy przywilej niezwykły, przywilej pomagania drugiemu człowiekowi, to również jest wymagająca. Wymaga od nas pełnego zaangażowania, oddania oraz dyspozycyjności. Każdy dzień służby może być niebezpieczny, wielu z naszych koleżanek i kolegów, realizując swoje zadania, zapłaciło najwyższą cenę.


Generał w przemówieniu wspomniał również swojego wielkiego poprzednika, patrona stołecznej komendy podinsp. PP Mariana Stefana Kozielewskiego i zachęcał młodych policjantów do zapoznania się z historią jego życia, która może być dla nich inspiracją w trudnych momentach służby.

Błogosławieństwa wszystkim ślubującym udzielił kapelan KSP ks. Józef Jachimczak.

Niestety z uwagi na obostrzenia związane z pandemią ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się  bez udziału ich rodzin.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto:P. Świstak, M. Szałajski

 


 

 • Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
  Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
 • Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
  Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
 • Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
  Uroczystości związane z wręczeniem medali za zasługi w służbie
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
 • Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów