Bezpieczna droga do szkoły 2010 - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły 2010

Data publikacji 01.09.2010

Dzisiaj rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież z głową tkwiącą jeszcze w wakacyjnych chmurach ponownie wyruszą do szkół. Wypoczęci i pełni energii, powitają kolejny rok nauki. Policyjne statystyki wskazują, że rozpoczęcie roku szkolnego to okres zwiększonego zagrożenia na drogach. Nasila się ruch pieszy i samochodowy, zmniejsza zaś – koncentracja. Stołeczni policjanci po raz kolejny wyszli z inicjatywą akcji, która zapewni bezpieczeństwo najmłodszym w newralgicznym czasie pierwszych ponad dwóch tygodni nauki.

Statystyki wypadków z lat poprzedzających akcję prowadzone przez Policję jednoznacznie wskazują, że w porównaniu z innymi miesiącami w pierwszych dniach września wzrasta liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Ich występowanie związane jest przede wszystkim z okolicami placówek edukacyjnych, do których dzieci podążają lub z których wracają po lekcjach do domu.

Corocznie na przełomie wakacji i roku szkolnego odbywa się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Bezpieczna droga do szkoły. Stołeczni funkcjonariusze aktywnie włączają się w jej przygotowanie i realizację. Opracowali już plan warszawskiego przedsięwzięcia, które w tym roku odbędzie się w dniach 1 – 17 września.

Podczas realizacji Bezpiecznej drogi do szkoły policjanci stołecznej drogówki będą prowadzić wzmożone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży funkcjonujących w ruchu drogowym. W podanych dniach podjęte zostaną działania profilaktyczno – prewencyjne w pobliżu oraz wewnątrz placówek edukacyjnych wszystkich stopni w obrębie Warszawy i okolic.

Funkcjonariusze sprawdzą, czy okolice szkół są dostatecznie i prawidłowo oznakowane, aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Obejmą wzmożoną opieką zwłaszcza te rejony przyszkolne, które charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Do tego celu oddelegowane zostaną specjalne patrole i posterunki. Stołeczni policjanci przeprowadzą ponadto profilaktyczno – edukacyjne spotkania z uczniami w uczestniczących w akcji 162 szkołach, podczas których zapoznają ich z zagadnieniami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym – opowiedzą, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, na jakie przepisy drogowe zwracać szczególną uwagę. Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji przygotował również dla uczniów specjalny poradnik opisujący sposób unikania zagrożeń podczas poruszania się po drogach. Wydawnictwo dostępne jest w formie elektronicznej.

Do szczególnie interesujących inicjatyw należy ta podjęta przez komisariat Policji na Ursynowie. W porozumieniu z władzami samorządowymi został wydrukowany elementarz dla dzieci - "Z BORSUKIEM BEZPIECZNIEJ". Pozycja opracowana przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, za pomocą rebusów, krzyżówek, wierszyków i kolorowanek przekazuje najmłodszym wiedzę o bezpiecznych zachowaniach nie tylko w ruchu drogowym, lecz także na podwórku, w domu i w szkole. Na początku roku szkolnego książeczka trafi do dzieci.

Wydział Ruchu Drogowego KSP uruchomił ponadto specjalny numer telefonu, pod który zgłaszać można uwagi i informacje związane z prowadzoną akcją. W dni robocze w godzinach od 8 do 15 jest to warszawski numer 603 72 99, natomiast całodobowo można dzwonić do dyżurnego pod 603 77 55 oraz 603 77 56.

Z policyjnych statystyk wynika, że wraz z kolejną edycją akcji Bezpieczna droga do szkoły w 2009 roku zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych z udziałem młodzieży szkolnej. Początkowe tygodnie lat szkolnych 2007 i 2008 przyniosły po 3 wypadki z udziałem dwóch grup wiekowych: 7-14 oraz 15-17 lat. Jeden uczeń z młodszej oraz dwie osoby ze starszej grupy wiekowej zostali w 2008 roku sprawcami wypadków drogowych.
Policyjne analizy wskazują wyraźnie, że rok 2009 przyniósł w tym zakresie istotną zmianę. Wówczas od 1 do 7 września w zdarzeniu drogowym nie ucierpiało ani jedno dziecko w wieku 7-14 lat, natomiast z grupy wiekowej 15-17 lat poszkodowany został jeden uczeń. Pośród przedstawicieli obydwu grup ani jedna osoba nie spowodowała wypadku.

 

Opracowała
Joanna Kossowska
 

Film Bezpieczna droga do szkoły 2010


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Bezpieczna droga do szkoły 2010 (format flv - rozmiar 14.76 MB)