Życzenia Komendanta Stołecznego Policji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia Komendanta Stołecznego Policji

Z okazji 102. rocznicy utworzenia Policji Państwowej i święta naszej formacji, w imieniu własnym oraz kierownictwa Komendy Stołecznej Policji, składam Państwu serdeczne podziękowania za Waszą codzienną trudną i odpowiedzialną służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w garnizonie stołecznym.

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji!

Z okazji 102. rocznicy utworzenia Policji Państwowej i święta naszej formacji, w imieniu własnym oraz kierownictwa Komendy Stołecznej Policji, składam Państwu serdeczne podziękowania za Waszą codzienną trudną i odpowiedzialną służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w garnizonie stołecznym. Choć tegoroczne obchody Święta Policji odbywają się jeszcze w warunkach ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, z ogromną nadzieją obserwujemy systematyczną poprawę sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jestem dumny, że w znaczącym stopniu przyczynili się do tego funkcjonariusze naszej formacji, w tym policjanci i pracownicy Komendy Stołecznej Policji, którzy wspólnie ze służbami medycznymi oraz innymi służbami porządkowymi realizowali w sposób profesjonalny, z ogromną determinacją, zadania i procedury mające na celu ograniczenie zagrożeń epidemicznych. Jestem przekonany, że Wasze – Szanowni Państwo – zaangażowanie i poświęcenie, zostało dostrzeżone przez obywateli i przełoży się na wzrost prestiżu i zaufania społecznego do naszej formacji. W dniu naszego Święta, pragnę wyrazić wielki szacunek dla Waszej postawy oraz przekazać serdeczne słowa podziękowania.

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji! Szanowni Państwo! Jestem dumny, że mogę kierować Komendą Stołeczną Policji – jednostką, której funkcjonariusze i pracownicy są profesjonalistami, którzy wiedzą, że służba i praca w Policji, to wypełnianie doniosłej misji publicznej. Życzę Wam sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej służby. Warto zauważyć, że służba i praca w Policji jest zaszczytem wymagającym poświęceń nie tylko ze strony funkcjonariuszy, pracowników, ale również ich Rodzin i bliskich, których wsparcie i wyrozumiałość, stanowi ogromne wzmocnienie dla Waszej służby i pracy. Dlatego także dla Nich przekazuję życzenia wytrwałości, zdrowia i wielu potrzebnych sił. Serdeczne pozdrowienia i życzenia kieruję do naszych wypróbowanych partnerów społecznych – przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Komendzie Stołecznej Policji oraz współpracujących z naszą formacją fundacji i stowarzyszeń, a ponadto do policyjnych Emerytów i Rencistów. Wasza działalność, wiedza i doświadczenie, to nieocenione wsparcie dla organizacji działań naszej jednostki.