Aktualności

Konferencja ekspercka projektu pn. „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”

Data publikacji 23.09.2021

Dzisiaj, w systemie on–line, odbyła się konferencja dotycząca kolejnego etapu prac związanych z realizacją projektu pn. „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”. Partnerem konferencji była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

W godz. 9.00 – 14.00 odbyła się konferencja dotycząca kolejnego etapu prac związanych z realizacją projektu pn. „ANPRS-jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”. Komenda Stołeczna Policji jest w trakcie prac nad projektem finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zakres przedsięwzięcia przewiduje uruchomienie Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych wraz z platformą szkoleniową dla funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Partnerem konferencji była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Na spotkaniu zostały przedstawione m.in. najważniejsze założenia projektu oraz jego zakres, omówiono współpracę z podmiotami zewnętrznymi i przybliżono kolejne jego etapy. Przedstawiono prezentacje merytoryczne dotyczące problematyki projektu.

Konferencję rozpoczął Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Logistyki Pan Włodzimierz Pietroń, który przywitał gości wskazując jednocześnie na dotychczas zrealizowane przez KSP zadania wynikające z projektu ANPRS.

Następnie Pani Magdalena Zdrojewska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Norweskich MSWiA przedstawiła założenia strategiczne Programu „Sprawy wewnętrzne”, wspomniała, że Komenda Stołeczna Policji jest beneficjentem projektu predefiniowanego „Dokumenty-bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” oraz projektu wspomnianego w tytule, wskazując na solidność i rzetelność współpracy.

Projekt został zobrazowany przez mł. insp. Mariusza Galardę Naczelnika Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji. Kolejno zespół wdrożeniowy projektu przedstawił architekturę techniczną poszczególnych obszarów rozwiązania oraz przykładowe usługi dostarczane interesariuszom wewnętrznym, plany rozwoju oraz możliwości współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Należy wspomnieć, że systemy służące do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym poprzez zautomatyzowane rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów (ANPRS) są coraz powszechniej wykorzystywane. Ich zastosowanie pozwala zautomatyzować procesy i usprawnić obieg informacji, a dzięki temu zwiększyć istotnie efektywność podejmowanych działań oraz zoptymalizować wykorzystanie dostępnych zasobów. A taki jest faktyczny cel automatyzacji. Wykorzystanie technologii ANPRS znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pojazdami i ruchem drogowym. Jednak realizacja tego typu zadania na rzecz policji, związana jest z zindywidualizowanymi pracami projektowymi oraz przygotowaniem rozwiązania "uszytego na miarę" specyficznego odbiorcy. Wymaga to specjalistycznego procesu wytwórczego (w kontekście hardwaru, jak i towarzyszącego oprogramowania) łączącego podejście inżynierskie, ale także doświadczenie organizacyjne w realizacji produktów o dużej skali złożoności.

Systemy ANPRS mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym do szeroko rozumianych działań kontrolnych, służąc przeciwdziałaniu przestępczości, jak również działalności kryminalnej, w tym terrorystycznej. Elastyczne rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwiają dużą mobilność kamer oraz kamuflaż ich wykorzystywania. Pozwala to na prowadzenie działań bez zwracania uwagi. Wykorzystując dostępną technologię, wszelkie odczyty numerów rejestracyjnych podlegają w czasie rzeczywistym weryfikacji pod względem obecności w interesujących użytkownika bazach i rejestrach, przy czym konfiguracja weryfikacji zależy od potrzeb użytkownika. Natychmiastowy alert w przypadku wykrycia poszukiwanego pojazdu pozwala funkcjonariuszom na błyskawiczną interwencję. Technologia ANPRS w istotny sposób przyspiesza obsługę wielu procesów i ułatwia działalność operacyjną. Dzięki elastycznym rozwiązaniom system można z powodzeniem dostosować do potrzeb i zaimplementować do różnych zadań.

W konferencji wzięli również udział Pan Zbigniew Dorosz z Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, który wypowiedział się na temat przestępczości ubezpieczeniowej w 2020 roku, Pan Tomasz Maciejak Kierownik Działu Analiz Nadużyć Ubezpieczeniowych Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przedstawił prezentację dotyczącą narzędzi UFG w identyfikacji zjawisk przestępczych, Pani Ewa Dyner-Jelonkiewicz Kierownik Działu Techniczno-Konstrukcyjnego ZURAD Sp. z o.o.,dr hab. Marek Delong profesor Politechniki Rzeszowskiej oraz dr hab. Inż. Andrzej Urban profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Na koniec spotkania zapowiedziano dalsze działania związane z realizacją projektu "ANPRS-jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną". W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

 

Tekst:

nadinsp. Sławomir Cisowski

mł. asp. Irmina Sulich

  • Konferencja ekspercka projektu pn. „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”
    Konferencja ekspercka projektu pn. „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”

Film KSP_Norway_grants_KAMERY.mp4

Pobierz plik KSP_Norway_grants_KAMERY.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.89 MB)