Leonardo da Vinci

„Policyjne zabezpieczenie imprez masowych, demonstracji, zwalczenie ekstremizmu na ulicach” (2010-2012)

Data publikacji 03.01.2012

Pod takim hasłem w Komendzie Stołecznej Policji realizowany jest kolejny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci, ale jako pierwszy projekt partnerski do udziału, w którym stronę polską zaprosiła policja węgierska. Jak się okazuje, jest to wspaniałe doświadczenie dla wszystkich partnerów, czyli funkcjonariuszy z Czech, Austrii, Węgier i Polski. Świadczy to tym wniosek o stworzeniu wspólnej strategii zastosowania środków przeciwko ruchom ekstremistycznym z uwzględnieniem krajowego i europejskiego prawodawstwa.

W ramach projektu, policjanci z wymienionych krajów biorą udział w zabezpieczeniach imprez masowych w poszczególnych stolicach. Policjanci spotkali się już do tej pory w Budapeszcie, Wiedniu, Pradze i Warszawie. Na pierwszym spotkaniu - organizacyjnym - w Budapeszcie uzgodniono harmonogram wizyt w poszczególnych państwach z uwzględnieniem organizacji w tym czasie imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Pierwsze, robocze trzydniowe spotkanie odbyło się w Wiedniu. Tutaj funkcjonariusze zapoznali się ze strukturami policji, zakresami działań poszczególnych pionów. Zwiedzili stanowisko kierowania, gdzie zaprezentowano im modelową reakcję na zdarzenie począwszy od zgłoszenia do momentu przyjazdu policjantów na miejsce. Zapoznali się również z organizacją Mistrzostw Europy Euro 2008, co było szczególnie istotne dla polskiej strony projektu w przededniu Euro 2012.

Podczas drugiej wizyty, tym razem w Pradze, funkcjonariusze wzięli udział w zabezpieczeniu zgromadzenia publicznego związanego z obchodami Święta Pracy. Polskich funkcjonariuszy zainteresował szczególnie system kar dla osób, które biorą udział w niezarejestrowanym zgromadzeniu publicznym, jak również postępowanie czeskich kolegów w stosunku do osób ze środowisk anarchistycznych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Budapeszcie podczas trwającego tam festiwalu muzycznego Sziget. Jest to jeden z największych festiwali, odbywający się na wyspie na Dunaju, w którym udział bierze średnio ponad 380 tys. osób z 60 krajów. Dla funkcjonariuszy Węgierskich jest z to z pewnością duże wyzwanie - zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom festiwalu. Poza tym - funkcjonariusze - partnerzy projektu zapoznali się unormowaniami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach.

Ostatnia z wizyt miała miejsce w Warszawie. Policjanci przebywali na terenie działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (Śródmieście), gdyż to w tym rejonie odbywa się ponad 90 proc. imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Funkcjonariusze zostali zaproszeni w przededniu święta Niepodległości. Najpierw zostali zapoznani z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zabezpieczania tego typu wydarzeń, a później mogli obserwować zgromadzenie publiczne pod Pałacem Prezydenckim, które co miesiąc odbywa się w Warszawie ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Głównym punktem programu było uczestnictwo w zabezpieczeniu Marszu Niepodległości, zakłócanego przez kontr -manifestantów i zadymiarzy.

Spotkanie podsumowujące, podczas którego zostanie wypracowana wspomniana na początku strategia, odbędzie się wiosną 2012 roku w czeskiej Pradze.

Agnieszka Hamelusz