Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

Wydziały - Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-88
fax.: +48 22 603-87-97

e-mail:

Naczelnik: mł. insp. Tadeusz Barwiński
Zastępca Naczelnika: podinsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek