Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum


Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-88, +48 22 603-28-47
fax.: +48 22 603-87-97

e-mail: naczelnik.ochrona-informacji@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: mł. insp. Tadeusz Barwiński
Zastępca Naczelnika: podinsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek